Törringelund

Törringelund - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Törringelund är ett lövskogsområde i ett kuperat odlingslandskap väster om Skabersjö slott. Gamla ekar och bokar ger förutsättningar för intressant fågelliv och på våren finns en rik vårflora.

I norra delen ligger restaurang och dansbana. Bussförbindelse till Toarp 1 km norrut.