Vombs ängar

Vombsangar1Vombs ängar består av stora öppna betesmarker kring Klingavälsån väster om Vombs by. Flera fågeltorn och plattformar samt gott om parkeringsfickor och informationsskyltar  underlättar översikt och besök. Fågelfaunan är särskilt rik, inte minst under höst och vinter, då tusentals gäss håller till i området.Utsikt över området fås även från närbelägna Öbacken, vars sandiga omgivningar även bjuder på fjärilar, stolt fjällskivling och hedblomster. Backen är perfekt för den fikasugne som vill ha vyer såväl som fika.Vombsangar2