Yddingen – Bökeberg

ryggesten-vid-yddingenDetta är ett växlande naturområde som ger skiftande upplevelser! Områdets största attraktion är hagmarkerna söder om vägen som får hela sin karaktär av de mäktiga ekarna, solitärer med vitt utbredda kronor, djupt fårad bark och stammar, som för att famnas kräver flera mäns armar. Få ställen i Skåne uppvisar en sådan genuin miljö med så ålderdomliga komponenter som dessa trädjättar.

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Området söder om Yddingen hyser en landskapstypernas mångfald. Närmast Bökeberg ligger betesmarken öppen, utan mer än något enstaka, mindre träd men delvis med våtmarksängar, och ansenliga koflockar som ser till att denna karaktär behålls. Vattenspeglar blänker åt ömse håll, å ena sidan Yddingen, å andra den första av den rad pölar, som utgör natursköna minnen efter gångna tiders torvtäkt, som också har ett resligt tegelmonument inne i skogen; det forna elverket.

ek-yddingenSmåvattnen ligger mer eller mindre dolda, kringgärdade av busk- och trädridåer som bjuder gott skydd åt änder och häckningsterräng åt sångfågel. I maj är kören fulltalig och kompletteras dessutom med knirkande röster från vattenbrynen – den ätliga grodans. Grågåsen har som på så många andra platser etablerat sig i dessa vatten medan ett mera kuriöst inslag tillkom då ett par av en förr rent arktisk art, vitkindad gås, i början på 1990-talet plötsligt slog sig ner här. Att båda dessa arter skulle finnas i stora delar av landskapet sågs förr som en utopi.

Eken är den svenska florans bjässe och är det i synnerhet här. Hagtorn, fågelbär och någon apel blommar försynt i dess skugga medan örtvegetationen är mera trivial. Boskapen har gärna vilat under kronorna och kväveberikat marken, vilket framför allt maskrosor och lite nässlor vittnar om. Lövskogen uppvisar en helt annan mångfald på andra sidan vägen, där stigarna ner mot sjön löper mellan täta buskage, resliga bokar och andra nästan lika höga träd. Man vandrar i näktergalssång och kan råka stöta upp ett rådjur, som med ett råbarkat skall röjer sin irritation eller osäkerhet om vad som stört friden.

Yddingen ligger blank vid stigs ände, utan strandvegetation eller med endast smalare vassbälten. Sjön kransas av ljus lövgrönska och spegelytan repas endast av en skäggdoppings plogfåra eller ringarna då en fisktärna doppat näbben efter något smärre bytesdjur.

mindre smaragdflicksländaKring Bökeberg finns rikligt med intressanta arter för den entomologiskt fascinerade. Skalbaggsfaunans majestät ekoxen kan påträffas i området. I skogskärren kring den gamla dansbanan (nära väg 108) finns trollsländor av många slag, bland annat den sällsynta mindre smaragdflicksländan och inte minst grön mosaikslända, en av de vackraste trollsländorna i Sverige. Grön mosaikslända kan med tur ses var som helst, men den håller främst till i de våtmarker som huserar vattenaloe. Aloens blad bildar ute i vattnet en strut, vars vassa kanter skyddar innehållet. Nere i denna strut lägger sländan sina ägg.

Besökstips
Vandringsleder finns, exempelvis passerar Skåneleden området.

Bada kan man göra vid badplatsen i Yddingen. Parkeringsplats finns där, i den södra delen, varifrån en stig går ner till sjön. Idag är det dock osäkert om badplatsen går att nås eller om det finns fickor för bilar, då stora stenar placerats som hinder.

Vägbeskrivning
Från Malmö tar man buss 141 till Svedala och byter till buss 165 mot Lund som passerar Bökeberg efter bara fem minuter. Från Lund tar man buss 165 mot Trelleborg och hoppar av vid Bökebergs gård eller Bökeberg. Se vidare: www.skanetrafiken.se.

Med cykel är det lättast att ta cykelvägen till Oxie och sedan fortsätta norr om E65 via Skabersjö och Roslätt till Bökeberg. Det går också bra att cykla på cykelvägen till Torup och sedan fortsätta genom Bokskogen till Roslätt och Bökeberg.

Tänk på/notera
Såväl ekoxe som grön mosaikslända är fridlysta.

Text av Arne Schmitz från Smultronställen i Skåne, uppdaterad av Magnus Billqvist.