Hjälp storken tillbaks till Skåne

14680582_1105309682857637_3342178438343937439_n

Storkprojektet är helt beroende av frivilliga krafter och vore inte möjligt utan alla volontärer. Fantastiskt är att när vi räknar samman timmarna av frivilligt arbete blir det mer än 5000 timmar! Det motsvarar arbetstiden under ett år för 2,5 personer.

Uppdragen ser olika ut.

Varje dag ska storkarna i hägnen få mat och vatten. Foder behöver transporteras. Dessa sysslor engagerar flest, men det finns en lång rad andra saker man kan göra som volontär. Har du kanske en kompetens vi saknar? Egna idéer? Tveka inte att kontakta projektets projektledare Petter på 0709-98 02 25 eller info@storkprojektet.se
Läs mer om storkprojektet här