Ingelstorps Mosse

Från kustvägen mot Kåseberga kan man – någon km söder om korsningen – på våren se vattensamlingar på båda sidor om vägen.

Här samlas flyttande gäss, änder och vadare. Vattnet söder om vägen, som kan spanas av från en parkeringsficka, kan en bra dag hysa hundratals bläsänder och krickor, något färre stjärtänder och skedänder. Flockar av små- och storspovar rastar, och i vattenkanten kan spelande brushanar beundras.

Vattnet norr om vägen kan förutom ovan nämnda arter hysa stora mängder gäss. För att få bättre överblick kan man gå över betet ner mot en rad av pilar. Tyvärr försvinner vattnet numera ganska snabbt, sedan arrendatorn rensat diken.

Det här är ett område med stora möjligheter, som vi hoppas kunna restaurera inom de närmaste åren.

Skrivet av: Bert Rydhagen

Uppdaterat: 2009-11-08