Jättebalsamin Impatiens glandulifera

Blommorna är vanligen rosa men kan också vara vita. Foto: Magnus Billqvist.

Jättebalsamin är listad i EU:s förteckning över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Kännetecken
Jättebalsamin är en köttig växt som blir upp till 250 cm hög och växer i stora, täta bestånd. Den blommar från juli till september med rosa eller, något mer sällan, vita blommor.

Kända problem
Jättebalsamin bildar täta bestånd som begränsar tillgång till fiske och rekreation samt konkurrerar bort andra växter om plats och solljus. I erosionskänsliga marker bidrar den till ökad erosion då den under vintern lämnar marken helt blottad. Den förändrar också näringsomsättningen i marken vilket försvårar återväxt av för platsen ursprungliga växter.

Bekämpning
Förhindra att arten sprids genom att slå den innan växten börjar blomma och sätta frö. Återkommande bekämpning kan behövas för att ta bort växter som grott från frön.

Jättebalsamin sprids med jord som innehåller frön, med människor eller fordon som har arbetat i jord som innehåller frön och via vattendrag. Det räcker med en lätt beröring på den mogna frökapseln för att jättebalsamin explosionsliknande ska sprida sina frön. Var därför försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar. Lämna eller släng aldrig jättebalsamin i naturen. Se en kortfilm av länsstyrelsen om hur du ska göra här.

Ursprung
Jättebalsamin härstammar från Asien varifrån den inkommit till Sverige genom trädgårdshandel och biodling.

Rapportera fynd
Om du hittar vad du misstänker är jättebalsamin kan du rapportera in den på Artportalen eller till Naturvårdsverket. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Tillbaka till sidan med invasiva arter

Klicka på bilderna för att se dem i större format och bläddra mellan dem.