Hur har vi hittat träden?

Tvåstammigt

Dessa ekar är inrapporterade till Trädportalen som ett träd, men det är uppenbarligen två träd som växt ihop. På bilden mäts trädet som rapportören måste ha mätt det, runt båda stammarna. Detta är alltså inte godkänt! Foto: Magnus Billqvist.

År 2003 gav vi ut boken ”Skånska Jätteträd – deras förekomst, betydelse och historia”. Till grund låg en inventering där ett stort antal jätteträd mättes, kartlades och beskrevs.

Eftersom jätteträd ofta drar mycket uppmärksamhet kring sig är träden ofta väl dokumenterade i skrift och bild. Det är mycket sällsynt att ett jätteträd plötsligt ”dyker upp”. Det är naturligt, eftersom det tar ett träd flera hundra år att komma upp i de riktigt stora dimensionerna. ”Skånska Jätteträd” användes som bas för att lokalisera och sedan åka ut och mäta de allra största träden i Skåne.

Vi har även använt oss av Trädportalen för nyare mätningar och beskrivningar av träden och för att hitta en del jätteträd som saknas i boken ”Skånska Jätteträd”. Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd, en portal som är utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Flera ”nya” rekordträd som rapporterats på Trädportalen har dock visat sig inte vara godkända jätteträd. I de fall vi undersökt dessa har de antingen varit icke godkända (flerstammigt eller hopväxta) eller så har vi helt enkelt inte kunnat finna några jätteträd på angiven plats. Det senare kan bero på missförstånd, felsatta koordinater eller dåliga vägbeskrivningar. Det spelar mindre roll generellt, då alla stora träd är mycket värdefulla, men i en sammanställning över de största träden så faller dessa träd bort.

Svedalaeken-Sanna

Foto: Ingrid Camper.

 

Tillbaka till Jätteträdsmenyn.