Hur mäter man ett träd?

Ibland är det självklart om ett träd får kallas jätteträd eller ej, men inte sällan kan det vara knepigt att se.

Stammens omkrets skall mätas 1,30 meter över marken. Är marken lutande mäts omkretsen 1,30 meter över den övre delen av marken. Ibland lutar hela trädet, då mäts omkretsen vid brösthöjd från undersidan av lutningen. Trädet får inte dela på sig och bli flerstammigt under 1,30 meter. Är trädet ihåligt och har delat på sig så att en öppning skapats i stammen mäts omkretsen som vanligt. Måttbandet får helt enkelt löpa över öppningen.

 

Tänk på att vissa kriterier måste vara fyllda för att trädet skall få kallas ett jätteträd, trädet får t.ex. inte ha mer än en stam (som trädet nedan) eller för låga grenar. Läs mer om det här.

Tvåstammigt-beskuren

Foto: Magnus Billqvist.

Tillbaka till Jätteträdsmenyn.