Vad är det för speciellt med stora träd?

Oxtungssvamp

Den sällsynta oxtungssvampen lever bara på grova gamla ekar. Den här har valt att växa på Skånes största träd; Tusenårseken i Bosjökloster.

Stora gamla träd har ett högt biologiskt och kulturhistoriskt värde. De skapar viktiga levnadsplatser för hotade arter eftersom de erbjuder en stor variation av livsmiljöer. De kan vara knotiga, ha skrovlig bark, ha hål eller död ved. Olika typer av organismer är beroende av dessa träd, från mossor och lavar som växer på barken till svampar och skalbaggar som lever inne i veden. Fåglar och fladdermöss utnyttjar stora träd för födosök eller boplatser. Dessa träd är så värdefulla att om du råkar ha ett sådant på din mark kan du få bidrag för att skydda det.

De stora träden har alltid haft en speciell plats i våra hjärtan och på många håll finns det eller har funnits starka religiösa och traditionsbundna myter och historier kring träd. Här i Norden är asken Yggdrasil, världsträdet i fornnordisk mytologi, ett bra exempel. Träd både har och har haft en viktig roll inom olika användningsområden, som byggmaterial, hantverk, mat, foder och medicin. Människan har alltid fascinerats av stora pampiga träd, så att rada upp familjen framför ett stort träd för ett fotografi är något som kom naturligt i och med kamerans uppfinning, och det är ett nöje som håller i sig än idag.

I vår bok som kom ut 2003, Skånska Jätteträd, kan du läsa mer om trädens värden såväl som om deras koppling till mytologi, kulturhistoria och användning i vårt äldre samhälle.

Tillbaka till Jätteträdsmenyn.

HERREVAD-1921-Waldemar-Bülo

Familj uppradad för fotografi framför Kungseken i Herrevad. Bild tagen 1921 av Waldemar Bülow.