Vad är ett jätteträd?

Ett jätteträd är ett stort träd vars stam har en omkrets som överstiger gränsvärdet för att få betecknas som jätteträd. Eftersom många trädarter blir olika stora finns det gränser för alla arter. Mindre eller buskartade träd som hassel och en har ett gränsvärde på 0,5 meter i omkrets, medan eken toppar listan med fem meter. En hassel med en stamomkrets på en meter är alltså ett jätteträd, medan en ek på fyra meter inte är det.

För att trädet skall få betecknas som jätteträd måste det vara enstammigt. Ett flerstammigt träd som överstiger gränsvärdet eller två träd som vuxit samman och bildar vad som ser ut att vara bara ett träd, godkänns inte som jätteträd i den här bemärkelsen. Stora natur- och kulturhistoriska värden har de förstås ändå.

Trädtäckning

Godkänt                                  Ej godkänt                             Ej godkänt Illustration: Ingrid Camper.

Har trädet låga grenar kan man inte bara mäta omkretsen runt dem. Är grenarna riktigt grova räknas trädet som flerstammigt. Är grenarna inte särskilt grova kan man mäta det smalaste stället under 130 cm på stammen. Tänk på att vissa kriterier måste vara fyllda för att trädet skall få kallas ett jätteträd, trädet får t.ex. inte ha mer än en stam eller för låga grenar. Stora natur- och kulturhistoriska värden har de förstås ändå. Läs mer om hur man mäter ett träds omkrets här.

Ej-godkänd-bok

Denna fantastiska bok växer på en betesmark i Tomelilla kommun. Tittar man närmare så ser man att …

Ej-godkänd-bok-stam

…den är flerstammig! Man får alltså inte mäta runt alla stammar och kalla det för trädets omkrets. Detta träd är felaktigt inrapporterat till Trädportalen. Foton: Ingrid Camper.

 

tvåstammig-ek

Detta är tydligt två träd som växer så nära att de växt ihop. Foto: Ingrid Camper.

Tvåstammig-oklar

Det är inte alls lika tydligt, men även detta är två ihopväxta träd. Tittar man noga kan man ana var de två träden pressats samman., det lämnar alltid en ås eller svacka i barken. Foto: Ingrid Camper.

Tillbaka till Jätteträdsmenyn.