Jätteträd

apel-bjorkesakra-4Jätteträd är en av de absolut mest skyddsvärda livsmiljöerna för hotade och missgynnade arter. En stor del av de lavar, svampar, insekter, fåglar och fladdermöss som lever i eller vid gamla träd finns med på listan över utrotningshotade arter. För att kunna bevara och restaurera miljöer med jätteträd behöver vi kunskap om var dessa finns.

Under hösten 2002 började vi därför sammanställa och inventera jätteträd i Skåne. Resultatet har lagts in i en databas som finns tillgänglig för alla och kan laddas ner (se längre ner på sidan). Delar av resultatet publicerades boken Skånska Jätteträd, föreningens årsbok 2003. Boken finns att köpa i vår webshop, klicka på fliken Publikationer ovan.

Gränser för jätteträd och jättebuskar i inventeringen 2003
(Omkretsen mäts i brösthöjd, vilket motsvarar 1,3 m över marken): Al 2 meter, alm 4, ask 4, asp 2, avenbok 2, benved 0.5, bergek 3, björk 2, blodbok 4, bohuslind 2, bok 4, ek 5, en 0.5, fläder 0.5, fågelbär 2, gran 3, hagtorn 1, hassel 0.5, hägg 1, hästkastanj 4, idegran 2, lind 3, lundalm 4, lärk 2, oxel 2, pil 4, platan 4, poppel 4, rönn 1, skogslönn 3, sälg 2, tall 2, tysk(sykomor)lönn 2, vildapel 1, äkta kastanj 3.

Rapportera gärna in alla träd som överstiger dessa mått till Trädportalen.

Här följer så vitt vi vet Skånes största jätteträd för respektive art
jattetrad2I omkrets: Inom parentes står tidigare rekordträd som dött: alm 6.70 (7.00), apel 3.28, ask 7.20, asp 5.60, avenbok 4.50, benved 0.98, bergek 5.28, björk 3.23 (4.28), blodbok 6.17, bohuslind 4.30, bok 6.43, douglasgran 4.50, ek 9.01 (9.50), en 1.36, fläder 1.12 (1.70), fågelbär 3.50, gingko 2.02, gran 4.56 (5.20), hagtorn 3.14, hassel 1.52 (2.16), hägg 1.48, hästkastanj 5.11(5.38), idegran 4.04, kaukasisk vingnöt 6.10, klibbal 4.00 (5.07), lind 5.65, lundalm 4.96, lärk 4.64, mammutträd 5.20, naverlönn 2.64, oxel 3.09 (5.14), pil 5.60, platan 5.36, poppel 6.19, päron 3.40, robinia 4.92, rönn 1.80, skogslönn 5.23, sälg 4.50, tall 3.35, tulpanträd 3.65, tysk(sykomor)lönn 3.67, valnöt 3.01 (3.55), äkta kastanj 5.16.

Alla uppgifter vi tidigare fått in finns i denna fil Skånska Jätteträd (pdf 761 kb uppdaterad 6 maj 2008). Observera att vi inte längre tar emot uppgifter på jätteträd eftersom Trädportalen fyller det syftet idag. Projektet genomfördes med stöd av Region Skåne, Svenska Naturskyddsföreningen och Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland.