Kabomba Cabomba caroliniana

Kabomba bildar täta bestånd. Foto fr flickr.

Kabomba är listad i EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Kännetecken
Kabomba är trots att den kan bli upp till tio meter lång en av våra vanligaste akvarieväxter. Den är fjäderlik med en grenad stjälk med smala, flikiga blad. Den är vanligen grön men kan vara brunaktig. Blommorna är små och vita.

Kända problem
Kabomba är tålig och bildar snabbt täta bestånd vilka konkurrerar ut andra flytbladsväxter och förändrar vattens ekosystem. Den försvårar användning av vatten för bl.a. fiske, rekreation och båttrafik.

Bekämpning
Var försiktig vid hanteringen av arten. Töm aldrig ut akvarie- eller dammvatten i naturen. Kabomba kan föröka sig vegetativt genom att bitar av växten lossnar, driver i väg och bildar en ny planta. Mycket små bitar av växten kan snabbt regenerera en helt ny planta. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar. Lämna eller släng aldrig kabomba i naturen.

Ursprung
Kabomba härstammar från Nordamerika varifrån den inkommit till Sverige genom handel med damm- och akvarieväxter.

Rapportera fynd
Om du hittar vad du misstänker är kabomba kan du rapportera in den på Artportalen eller till Naturvårdsverket. Ansvarig myndighet är Havs- och vattenmyndigheten.

Tillbaka till sidan med invasiva arter

Klicka på bilderna för att se dem i större format och bläddra mellan dem.