Kabusa

Knappa milen från Ystads tätort, strax öster om Nybrostrand, finner du tystnaden och ensamheten på Kabusa skjutfält i kontrast mot stadens brus.

Om du går österut från Nybrostrand så ser du i fjärran Kåsebergaåsen, bildad under istiden. Allt du då ser åt öster är Natura 2000-område och naturreservat, det vill säga dess natur är starkt skyddad på grund av de sällsynta växter och djur som finns i denna säregna och strandnära natur.

Redan i februari kan man här få höra de första lärkorna och det dröjer inte länge förrän storspoven och andra flyttfåglar gör entré. Kabusa är ett smultronställe både för fåglar och fågelintresserade.

Allt eftersom årstiderna flyter förbi ändras landskapets färger när de olika växterna avlöser varandra. En speciell tjusning är det att vandra över strandängarna i juli när gulmåran doftar och färgen lyser tillsammans med blodnävans. I maj blommar tusentals orkidéer i sankmarken söder om Kabusagården tillsammans med smörblommor, gökblomster med flera. Området är väl besökt av naturvänner som vill njuta av områdets skönhet och följa dess utveckling. Listan med rara, rödlistade och fridlysta växter och djur är lång.

Området ägs av staten. Skötsel och skydd utförs av Försvarsmakten och Fortifikationsverket enligt en skötselplan (ÖMAS). På området bedrivs även projektet SandLife. Betet utarrenderas. Datum för skjutövningar på fältet anges på nätet och på skyltar vid ingångar till fältet. Under sommarmånaderna kan man ströva fritt med kopplad hund.

Hitta hit:
Flera busshållplatser finns utmed Kabusa skjutfält och Hammars backar.
Bil kan parkeras på flera ställen utmed skjutfältet.
Toalett finns sommartid endast vid västra skjutfältsgränsen (Nybrostrand).
På fältet gäller särskilda regler som är anslagna på anslagstavlor.

Välkommen ut i en underbar natur!
Kerstin Svensson 09092022