Klåveröd

Gnejs är Söderåsens dominerande bergart, som är cirka 1,7 miljoner år gammal. Bergarten går i dagen i mer eller mindre stora sprickdalar och förkastningar. Mäktigaste exemplet är Skäralid. Namnet betyder ungefär ”något (sprickdalen) som skär in i berget”. Med en storslagen utsikt från Kopparhatten får man en överblick över Skäralidsområdets natur och geologi.

Klåveröd är ett stort strövområde mitt uppe på Söderåsen, mellan Ljungbyhed och Kågeröd. I vild natur finns även möjligheter att studera rester av det gamla kulturlandskapet med flera kulturlämningar. Fauna och flora är rik och varierad. Klåveröd erbjuder det mesta för friluftslivet, som här kombineras med en vildmarkskänsla. Utöver upplevelserika vandringar på Skåneleden erbjuds möjligheter till mountainbikecykling, ridning, skidåkning och fiske i Klåverödsdammen, Takmaden.

Besökstips
Naturen med löv-, bland- och granskog är varierad i Klåveröd. Det finns också öppet landskap och betesmarker utmed vägarna. Bäckar i små dalgångar med spännande flora är inte ovanliga och spektakulära geologiska formationer kan beskådas. Kända sådana är t.ex. Vargadalen, Skorstensdalen och Höje hall, vilken med sina 210 meter över havet är Skånes näst högst belägna punkt. Man kan stöta på däggdjur som räv, älg, dovhjort, rådjur och vildsvin. Fågellivet är rikt och delvis särpräglat.

Traneröds mosse är naturreservat i vilket fastigheterna Grindhus och Lilla Klåveröd också ingår. Det är gamla jordbruk med fina ängs- och hagmarker med hävdgynnade arter såsom jungfrulin och slåttergubbe. Mossen är en av Skånes få högmossar, som är av en typ som är sällsynt även i övriga Europa. Tranbär, hjortron, sileshår och klockljung är några av de växter som trivs med myrens näringsfattiga miljö. Exempel på häckfåglar är enkelbeckasin och nattskärra. Orre häckade här till i slutet av 1990-talet men försvann när mossen växte igen. Senare års restaurering av mossen leder förhoppningsvis till att orren återkommer. Det finns spänger att gå på och fågellivet kan studeras från fågeltornet. Insektslivet på mossen hyser bland annat den ovanliga mindre glanstrollsländan. Det är endast ett par kilometer mellan Klåveröd och Traneröds mosse.

Sevärt
Stenestad kyrka, som är från 1100-talet, ligger 188 m över havet och är Skånes högst belägna. Kyrkan ligger bara cirka fyra kilometer från Klåveröd. Vrams Gunnarstorps slott ligger på åsens nordvästra sida, cirka 17 km från Klåveröd. Det är bara åtta kilometer till den sägenomspunna borgen, Knutstorp, där astronomen Tycho Brahe föddes 1546 och där också andra historiska personer residerat. Herrevadskloster ligger precis i utkanten av tätorten Ljungbyhed.

Vägbeskrivning
Klåveröd kan nås från olika platser från vilka vägen leder till Stenestad. Exempelvis från Norra Vram/Åvarp, Ljungbyhed, Kågeröd och Kvidinge.

Övrigt
Det finns vindskydd för övernattning och grillplatser utmed flera utav lederna, någon också invid huvudvägen efter Stenestad. ”Klåveröds vandrarhem & Café” är strategiskt beläget intill vägen uppe på åsen och är mycket omtyckt av besökarna. Ett populärt café, ”Lotta på åsen” ligger intill huvudvägen, där den stupar ner mot slätten och Ljungbyhed på östra sidan åsen.

Tänk på/notera
Angående toaletter, P-platser m.m. se hemsidorna. Observera att det finns vissa inskränkningar i allemansrätten inom de områden som är naturreservat.

Mer information
Stiftelsen Skånska Landskap

/Magnus Sjöbeck

Höjehall ligger 210 m.ö.h och är Skånes näst högsta punkt. Maglerödsstenen lär vara ett par meter högre. Den ligger cirka två kilometer norrut. Över grantopparna i utsiktstornet på Höjehall ser man Öresund med dess bro och vindkraftverk, samt i bakgrunden Danmark. Allt detta vid god sikt.