Styrelsen ÖNF

Styrelsen för Österlens Naturskyddsförening
har följande sammansättning och uppdrag
fram till årsmötet i mars 2013.

Ordförande: Thomas Hansson 0414-70677

Vice ordf: Margareta Wirén 0414-13115

Sekreterare: Vakant

Vice sekreterare: Johan Niss 0414-71409
Kassör:Ingrid Popovics 0414-20242

Ledamöter:Egon Wigren 0414-12511
Lena Olsson 0414-411051

Suppleanter: Claes Hansson 0414-411051
Johan Lindgren 0414-60307

Revisorer:Agne Paulsson 0414-71349

Barbro Chiru 0414-10013

Revisorssuppleant: Vakant

Kontaktperson för valberedningen: Elisabeth Arvidsson  0414-72388