Kronovall

Kronovall_forweb

Kronovalls vinslott

Inbäddat i vacker bokskog två mil nordväst om Simrishamn ligger naturreservatet Kronovalls Store Vång. På de fuktiga ängarna trivs lövgrodor, och kronhjortar skymtar ofta mellan träden.

Naturvärden
Naturreservatet består av ett gytter av betesmarker, buskklädda kullar, fuktiga ängar och gles ädellövskog. Det är enkelt uttryckt ett litet område med stor variation. Reservatet har betats och slåttrats under många hundra år, vilket gör att det finns fullt av intressanta och vackra växter på platsen. Därför kan du hitta kattfot, jungfrulin, granspira och slåttergubbe. I den glesa skogen står imponerande gamla ekar och sträcker ut sina grenar, men det som gör området riktigt speciellt är de gigantiska gamla lindarna. Lindjättar är en vanlig syn på kyrkogårdar och i alléer, men i naturen är det sällsynt. Få naturområden har så mäktiga lindar som Kronovalls Store Vång.

Kronovalls_store_vång_forwe

Kluven sten i naturreservatet

Länsstyrelsen har hand om naturreservatet, de har satt upp skyltar och ordnat stigar i området. Läs mer om området här. 

Besökstips
På det intilliggande slottet Kronovall ligger tiotusentals flaskor av svenska viner i källaren, åtta meter under markytan. På slottet är det alltid aktiviteter på gång. Konserter, vinprovningar och julmarknader hålls varje år. Se Kronovalls hemsida för rums- eller restaurangbokning, kommande aktiviteter etc.

Kronovall_ångloket

Det frustande ångloket fascinerar både stora och små

En tur på museijärnvägen mellan Brösarp och S:t Olof är en populär aktivitet. Det svarta ångloket tuffar fram längs Sveriges vackraste tågsträcka. Här reser du på träbänkar i tidstypisk miljö där stinsen är kung i samhället och lokföraren alla barns idol. Läs mer och se tidtabell här.

Vägbeskrivning
Både slottet och naturreservatet ligger mellan Fågeltofta och S:t Olof på Österlen. Karta finner du här. Slottet ses från vägen, här finns också skylt och gott om parkeringsplatser. För att komma till naturreservatet tar man av på en mindre väg, alldeles innan slottet om du kör från Fågeltofta. Skyltat mot ”naturreservat”. Här finns parkeringsplatser, informationsskyltar och bord med bänkar.

Väljer man kollektivt är det Skåneexpressen 4 mellan Ystad och Kristianstad som gäller. Från Lund/Malmö åker man lättast tåg till Tomelilla för att hoppa på bussen där. Stig av vid hållplats Fågeltofta och sedan är det en dryg kilometers promenad mot St:Olof för att komma till Slottet.

LövgrodaSMrev

Lövgrodan trivs i naturreservatets blöta och buskrika marker

Tänk på
Inom reservatet finns två markerade leder. Den längre av dem som är markerad gul/vitt går delvis genom fuktiga marker, så väljer man att promenera längs med den rekommenderas stövlar eller kängor. Området är naturreservat. Läs skyltar vid parkeringen för att få reda på vad som gäller inom området.

Källor
Länsstyrelsen i Skåne läns folder
Visit Ystad & Österlen
Kronovalls Vinslott hemsida

Ingrid Camper

Kronovall_2_forweb