Listarums grushed

Före detta grustäkter kan vara rena oaser för en mängd arter som kräver öppna och varma miljöer. Listarums grushed är inget undantag. 

Området består av ett öppet, sluttande hedlandskap med två grunda våtmarker omgivna av mer eller mindre tydligt täktpåverkade miljöer.

Mindre smaragdflickslända

Naturvärden
Kanske mest känt för de inbitna är området för förekomsten av den ganska sällsynta dagfjärilen skogsvisslare. Flera grod- och kräldjur påträffas också här. Sandödla kan med lite tur ses i de mer öppna och riktigt varma delarna. I och kring den större av våtmarkerna ses ofta både snok och större vattensalamander. Sällsynta trollsländor som pudrad kärrtrollslända och mindre smaragdflickslända har också påträffats där. En annan sällsynt art som finns i vattnet är blodigel. Enklaste sättet att se den på är att gå ut barfota i vattnet. Det brukar inte dröja länge innan de hittar dig!

Tyvärr är området statt i igenväxning vilket på sikt kommer att radera ut alla öppenmarksarter.

Besökstips
Besök gärna platsen både under maj och senare under sommaren.

Vägbeskrivning
Grusheden ligger längs med en mindre väg mellan Listarum och Gyllebosjön. Om du kommer västerifrån och kör igenom byn Listarum på väg 1570 så ska du svänga in på den första vägen därefter, till vänster. Efter ca 500 meter nås ett Y-kors, ta av där till höger. Efter ca 900 meter anas ett större, vattenfyllt dagbrott på vänster sida och en öppen yta för parkering till höger. Ställ bilen där och du ser ut över heden. Se karta här.

Tänk på/notera
Samtliga grod- och kräldjur såväl som pudrad kärrtrollslända är fridlysta.

Övrigt
Rapportera gärna vad du ser till Artportalen då mycket om områdets fauna och flora är relativt okänt.

Text & bild Magnus Billqvist

Ung pudrad kärrtrollslända på en båt på parkeringen.