Måkläppen

Måkläppen är Sveriges sydvästligaste utpost och utgör med sin ständigt föränderliga form och säsongsmässiga beträdnadsförbud ett mycket spännande besöksmål. Den stora sandreveln förändras kontinuerligt av vindar och vatten och kan därför te sig olik från ett besök till ett annat.

Säsong 2023/2024 – Just nu avråder Länsstyrelsen i Skåne från besök på Måkläppen
Från 1 november – 31 januari är det normalt sätt tillåtet att besöka Måkläppen. Men i år har kraftiga stormar flyttat sand så att Måkläppen skurits av från land. Det bitvis djupa vattnet gör det riskfyllt att besöka området. Den Norra reveln i Flommen är ett bra alternativ i närheten om du söker liknande vyer. Om du vill se säl bör du i stället välja Fredshög-Stavstens udde i Skåre på sydkusten. Läs mer om Måkläppen hos Länsstyrelsen i Skåne

Det råder förbud att beträda Måkläppen under större delen av året, endast under perioden 1 november till 31 januari är det tillåtet för gemene man att ge sig ut på reveln. Ett av skälen är att skydda de fåglar som häckar och rastar där, ett annat är sälarna, främst knubbsäl. För att se de senare rekommenderas särskilt att ge sig ut på vardagarna, då det under helgerna kan vara ganska många andra som lockats dit.

De första att ge sig ut på Måkläppen i november är oftast bärnstensletarna. Chansen att hitta bärnsten på Måkläppen är mycket stor, särskilt då ingen haft tillträde dit sedan januari. Något annat man kan se är olika vrakdelar av gamla förlista fartyg vilka synliggörs när sand transporterats bort av vind och vatten.

Fåglar kan det finnas gott om även under den tid man är välkommen att utforska halvön. Det är inte sällan snösparvar, övervintrande vadare, havsörn, gäss och skarvar. Ibland något mer sällsynt, som berglärka.

Två områden får besöksförbud året runt
Under 2021 fick två områden inom reservatet får permanent beträdnadsförbud. Det beror på att sälarna, som uppehåller sig här på vintern, behöver ostörda viloplatser. De skräms lätt bort av närgångna besökare, så tänk på att hålla avstånd till de skygga djuren. De områden som har beträdnadsförbud hela året kommer att anvisas i fält.

Aldrig tillåtet att ta med hund
Sälarnas behov av lugn och vila på stranden är även en viktig anledning till att det aldrig är tillåtet att ha med hund till Måkläppen. En annan orsak är att hundarna inte ska sprida sjukdomar till sälarna.

Ta bussen till vandringen
Med buss kan man ta sig till Falsterbo och sen kan man antingen promenera längs med stranden på sydsidan eller genom samhället. Planera din resa på skanetrafiken.se

Parkering
Kommer man med bil parkerar man där Fyrvägen slutar för allmän trafik. Därifrån följer man Fyrvägen till fots ut till stranden. Då Måkläppen förändras kan det skilja sig något åt från år till år hur man faktiskt kommer ut på den, och det är lätt att luras att tro att man kan komma åt den från flera håll. Gå upp på sanddynerna intill fyren, därifrån kan man se hur man tar sig ut. Säkert finns det fotspår att följa av tidigare besökare.

Tänk på att Måkläppen är naturreservat vilket här bland annat innebär att du inte får medföra hund. Läs mer om föreskrifter med mera här.

Foto: Lars-Göran Lillvik