Kulturpedagogiskt Nätverk

Kulturpedagogiskt Nätverk är ett nätverk för regionens natur- och kulturpedagoger. Vi jobbar på de olika kulturinstitutionerna i Skåne. En stor del av vår verksamhet riktar sig till skolorna. Vi erbjuder besök, studiedagar, lägerskolor och lärarfortbildning med ett aktivt innehåll där vi lyfter fram vårt kulturarv.

Andra gårdar i södra Sverige

Hörjelgården ingår också i ett nätverk med andra ”danska” gårdar som drivs på liknande sätt. Besök dem gärna:

Ire i Blekinge

Gårdshult i Halland

Äskhult i Halland

Kulturens Östarp i Skåne

Örnanäs – Skånes första kulturreservat

Ballingstorp – i nordöstra Skåne