Nya Vattentornen i Ystad

På cykel- eller gångavstånd har vi ett par småvatten, som kan ge intressanta fågelobservationer.

Bakom gården Fredriksborg finns två vatten av olika karaktär. Det närmaste och mindre är djupare och delvis vassbevuxet. Här häckar både gråhake- och smådopping, och sothöna förstås. Rörsångare och sävsparv sjunger i vassen. På sensommaren och hösten övernattar tusentals starar här och deras kvällssamling är ett skådespel.

Det bortre och större vattnet hyser änder och grågäss – men också här hörs och ses gråhake- och smådopping.

På våren rastar skedänder, bläsänder och krickor. Ett svanpar med ungar ror omkring bland buskarna. När vattnet drar sig tillbaka på sommaren rastar vadare på dystränderna.

Skrivet av: Bert Rydhagen

Uppdaterat: 2009-11-08