Öja mosse

Majviva. Foto: Magnus Billqvist.Norr om Ystads Sandskog ligger Öja mosse, en igenväxt lagun.

Förutom att den är botaniskt intressant har den ett rikt fågelliv. Markerna är till stor del betade men tyvärr även gödslade.

Några få områden har kvar sin artrikedom med orkidéarter, majviva, darrgräs. Den sällsynta kärrnockan sågs här senast 1991.

Fågellivet är rikt året om. På vintern betar gässen på mossen, en tornfalk jagar, kanske sitter en varfågel på en stolpe. På våren hörs storspov, rödbena och enkelbeckasin utan uppehåll och den bruna kärrhöken sicksackar sig fram över vassarna. Krickor, gravänder och en och annan skedand håller till i och vid vattnen. Gulärlor och buskskvättor får representera de mindre fåglarna.

Bästa utkiken har man från vägen som går från Karlshemsvägen ner mot Sandskogen. Karlshemsvägen tar av från Kristianstadsvägen vid skylten Åbergs plantor. Passera Åbergs. Ca 400 m längre fram i en fyrvägskorsning tar Du till höger längs en poppelhäck.

Skrivet av: Bert Rydhagen.

Uppdaterat: 2009-11-08