Praktisk naturvård på Hörjelgården

Programmet 2015 för både medlemmar och allmänhet (i samarbete med Studiefrämjandet) :

Röjning i V Skogen, lörd 17 januari

Skogning i stubbskottsängen lörd 28 febr

Byggande av flätgären lörd 14 mars, samt grävning av kanaler översilningsängen

Naturvårdsbränning (om vädret tillåter!) lörd 28 och sönd 29 mars

Risning/fagning stubbskottsängen sönd 12 april

Vårbruk, inkl stenplockning sönd 19 april

Årsmöte för Vännerna och naturvandring lörd 9 maj

Förslåtter av älggräs i stubbskottsängen lörd 30 maj

Slåtter i stubbskottsängen lörd 15 och sönd 16 augusti

Räfsning och borttagande av hö i stubbskottängen lörd 22 augusti

Bekämpning av slån, björnbär etc i naturbetesmarken lörd 19 september

Bekämpning av slån etc. i naturbetesmarken lörd 17 oktober

Röjning i V Skogen lörd 14 november

Vad vill vi/du göra med Hörjelgården – en strategidiskussion + mat, lörd 5 december

Vi börjar dagarna kl. 10.00 och håller på till c 14-15. Kläder efter väder, handskar är bra att ha med, samt matsäck. För mer information, kontakta Hjalmar Dahm 0733-260 172. Se också hemsidan för Hörjelgården.