Räfshalen

Höst-Foto-Inger-Persson_for

Betande kor håller markerna öppna. Foto Inger Persson

Räfshalen är en ogödslad betesmark som ligger strax norr om Bandsjön vid Riseberga. Ängen omges av skog och tallbeklädd mosse, och på ängen finns många växter som är karaktäristiska för just ogödslade ängar. Sommartid är ängen ett eldorado för fjärilsälskare då över hälften av Skånes dagfjärilsarter är bofasta på ängen. En solig dag i juni-juli bjuder Räfshalen på en oförglömlig upplevelse då hela ängen fladdrar av fjärilsvingar i regnbågens alla färger.

På en klar höstdag är utsikten från den intilliggande gamla vulkanen Juskushall häpnadsväckande. Här blickar man över mossmarker och omgivande rulltsensåsar, allt i ett hav av trädens höstfärger.

Det underliga namnet ”Räfshalen” är ett gammalt namn som använts sen åtminstone tidigt 1800-tal. Den rätta stavningen borde idag vara ”Rävshalen”, och betyder alltså rävsvansen. Detta troligen pga. ängen haft formen av just en rävsvans.

hårginst-Foto-Bengt-Hertzma

Hårginst. Foto Bengt Hertzman

vitfläckguld-Foto-Bengt-Her

Vitfläckig guldvinge (t.v) och Mindre guldvinge kan man lätt få syn på under sommaren. Foto Bengt Hertzman

Naturvärden
Slåttergubbe, brudbröd, ljung, jungfrulin och hårginst är några av de blommor som man med stor sannolikhet kan få se på sommaren, den sistnämnda är mycket sällsynt i Sverige.

Fjärilsfaunan är spektakulär och till sällsyntheterna hör skogsvitvinge, skogsvisslare och violettkantad guldvinge. Överhuvudtaget är insektslivet rikt med flera arter av gräshoppor och trollsländor.

Räfshalen är också hem åt många grod- och kräldjur som kopparödla, skogsödla, snok, huggorm samt vanlig groda. Grunden till denna stora biodiversitet ligger i att området betats och slåttrats under väldigt lång tid, och har dessutom aldrig gödslats. Området sköts sedan 1985 av Klippanbygdens natur, en lokalkrets inom Naturskyddsföreningen i Skåne. På sensommaren slås området med lie och på hösten anordnas röjning av sly och buskar. Båda aktiviteterna är öppna för alla. Läs mer här.

Höstvy fr Juskushall FotoLars Nilsson_for facebook

Utsikt från Juskushall. Foto Lars Nilsson

Besökstips
För den som gillar geologi och vacker utsikt är Juskushall ett måste. Den gamla vulkanen är från Juraperioden, och för ett tränat öga kan man finna fullt av synliga spår efter vulkanisk verksamhet. Juskushall är en basaltkupp med omgivande isälvsavlagringar, och är idag till stora delar skogsbeklädd.

För den som vill ha ett lättare alternativ finns det en stig från Räfshalen till den spännande vattenkvarnen Ruveröd. Kvarnen byggdes 1837 och har även fungerat som boningshus. Kvarnen var igång fram till år 1930. På höst och vinter kan man ofta se strömstaren sitta på en sten i forsen vid kvarnen. Stigen är mellan Räfshalen och Ruveröd är lättgången och ca 1,5 km. Längs stigen finns många intressanta informationsskyltar som berättar om naturen och kulturen i området.

Vägbeskrivning
Följ vägen från Riseberga kyrka mot Perstorp. När du har passerat Bandsjön och ett stort brunt trähus på vänster sida (drygt 1 km från Riseberga) kommer du efter ytterligare ca 500 meter till en korsande väg. Ett tiotal meter efter denna ”fyrvägskorsning” går det ned en liten markväg till vänster. Där finns en skylt som visar hur du vandrar in till Räfshalen. Parkera bilen här ute vid vägen. Kartan på skylten visar hur du vandrar vidare mot Juskushall och mot Ruveröds kvarn.

Tänk på
Upp till Juskushall är det delvis brant och krävande att gå. Finns rep längs stigen att ta hjälp av. Går inte att gå med barnvagn eller rullator. Låt bli att klättra på branterna utanför stigen. Sprickor i berget och erisionsangrepp gör att sidorna lätt lossnar och rasar.

På Räfshalen kan det vara lockande att fånga fjärilar för att studera närmare, men tänk på att många hotade, rödlistade arter finns här. Behandla de sköra varelserna med respekt och lyd gärna regeln se men inte röra.

Ingrid Camper

Källor
Roland Billquist, Klippanbygdens natur
Skånes Nordvästpassage

juskushall-Foto-KBN_forweb