Sammanställ alla kretsars program

Våra 28 lokalföreningar (kretsar) har alla egna program, men alla medlemmar är välkomna på allt som sker, oavsett var i landet det är. Hjälp oss sammanställa de olika kretsarnas program i  aktivitetskalendern så vi kan presentera allt som sker i Skåne på ett samlat och attraktivt sätt, så vi kan nå fler även utanför föreningen. Kontakta Magnus Billqvist om du är intresserad av detta.