Sjögull Nymphoides peltata

Sjögull intill Rövarekulan. Foto: Magnus Billqvist.

Sjögull är vacker men en mardröm när den tillåts etablera sig i badsjöar, fiskevikar och liknande.

Kännetecken
Sjögull känns igen på sina rundade, något näckrosliknande blad som oftast har rödprickig undersida. Bladen är åtta centimeter långa och därmed mindre än näckrosor. Sjögull blommar med gula blommor under juli till augusti vilka skjuter upp en bit över vattenytan.

Kända problem
Sjögull bildar täta bestånd som kan sprida sig snabbt och helt täcka vattenytan även i stora sjöar. Detta begränsar möjligheten till användning av vatten för bland annat fiske, bad, båttrafik samt minskar vatten- och ljusinflödena. Detta minskar i sin tur syretillgång vid och solljus till bottnarna vilket verkar negativt på bottenlevande arter. Sjögull förändrar därmed hela vattnets ekosystem.

Bekämpning
Skaffa inte sjögull och sätt aldrig ut den i naturen. Töm aldrig ut akvarie- eller dammvatten. Kör inte båt igenom bestånd av sjögull då växtdelar kan påskynda spridningen. Det är viktigt att sjögull inte heller slås eftersom det också påskyndar spridningen om inte alla växtdelar effektivt samlas upp.

Mindre bestånd kan bekämpas genom övertäckning med en flytande ram som kläs med svart markduk. Efter ett tag dör beståndet och då kan duken tas bort eller flyttas till andra bestånd. Var försiktig vid hanteringen av arten och dess växtdelar. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar.

Har bestånden hunnit sprida sig kan utrotningen bli omöjlig.

Ursprung
Sjögull härstammar från Sibirien varifrån den inkommit till Sverige genom handel med trädgårds- och dammväxter.

Rapportera fynd
Om du hittar vad du misstänker är sjögull kan du rapportera in den på Artportalen eller till Naturvårdsverket. Ansvarig myndighet är Havs- och vattenmyndigheten.

Tillbaka till sidan med invasiva arter

Klicka på bilderna för att se dem i större format och bläddra mellan dem.