Sjömossen

Plötsligt befinner du dig som genom ett trollslag i Norrland! Så känns det åtminstone när du kommer fram till Sjömossen: testa själv genom att besöka platsen.

Sjömossen är pytteliten myr och blott en liten rest av det som en gång var ett större komplex av myrar och våtmarker. Förutom avlägset trafiksurr är det tyst och lugnt, och genom för Skåne ovanligt stora granar och tallar anas den färgsprakande myren. Den som har förutfattade meningar om myrar eller vandrar på leden med nedsänkt huvud kan helt missa Sjömossens skönhet. Titta upp och ut på myren och du ser skira, gröna färger ihop med varmt röda toner och ännu skarpare rött i sjok, mot en blå klarvattenyta och mörk barrskog.

Naturvärden
I kanten av myren växer hjortron och runt omkring kråkbär, lingon och blåbär. Det köttätande sileshåret lyser rött mot brun, blottad torv: titta nära och du kan se fångade insekter i växtens glittriga ”droppar”.

På torra stammar och spänger sitter trollsländor och flera av dem håller hov ute över myren. I den nordöstra delen är det enkelt att gå ut, man når nästan torrskodd hela vägen fram till gölen ute på myren. Härifrån kan man komma nära stora trollsländor som lägger ägg i de blöta vitmossorna, som gungflymosaikslända och myrtrollslända. Namnen på dem skvallrar om vilken miljö de är knutna till.

Besökstips
Som vackrast är Sjömossen på hösten, när träden är färgsprakande och myren sväller över av färg. Det är också då mest svampar och lingon finns att plocka. Hjortronen mognar tidigare men då det går en led över mossen är risken stor att de redan plockats.

Det är väldigt få myrar i Skåne som man kan gå ut på och nå gungfly och myrgöl utan att riskera liv och lem, Sjömossen är ett av undantagen.

Vägbeskrivning
Både Skåneleden och leden Bäckaslingan går över Sjömossen. Parkeringsplats finns närmast vid Kyllingahus, som är en angöringspunkt i Fulltoftaområdet. Därifrån är det några hundra meter på led hela vägen till mossen. Se karta här och nedan under Källor/läs mer.

Tänk på
Var försiktig om du går ut i gungflyet, det är lätt att trampa igenom men svårt att komma upp.

Källor/läs mer
– Skånska landskap: karta över Fulltoftaområdet
Skåneleden etapp 10
Frosta Härads Hembygdsförening

Text & foto Magnus Billqvist