Skäret

Foto: Per Blomberg.Öster om Arild finns flera naturreservat längs kusten.

Landskapet är varierat med små odlingsmarker, hagmarker, dungar och strandhedar. Berget går i dagen i sluttningen mot kusten med på sina ställen dramatiska former.