Gul skunkkalla Lysichiton americanus

Foto: Torbjörn Tyler.

Gul skunkkalla är listad i EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Kännetecken
Gul skunkkalla, eller bara skunkkalla, är storväxt, upp till 150 cm hög med gula blommor och gröna kolvar med grönaktiga bär. Skunkkalla blommar i maj och växer i fuktiga marker, som i våtmarker och längs vattendrag. Den kan förväxlas med vit skunkkalla (L. camschatcensis) men den har vitt och inte grönt hölsterblad. De båda arterna kan bilda hybrider.

Kända problem
Skunkkalla kan om den inte bekämpas bilda enorma bestånd vilka tränger bort så gott som all annan växtlighet. En enda planta kan täcka en hel kvadratmeter. Den sprider sig effektivt längs vattendrag och kan därför dyka upp långt från kända bestånd.

Bekämpning
Om du är markägare och har små bestånd rekommenderas uppgrävning. Växten sprids med fröer och rotskott, särskilt längs vattendrag. Ta hand om rötter och eventuella frön på lämpligt sätt då de kan ge upphov till en ny planta. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar. Släng aldrig skunkkalla i naturen. Se en kortfilm av länsstyrelsen om hur du ska göra här.

Vill du hjälpa markägare att bekämpa skunkkalla? I Skåne pågår för närvarande (2021) ett pilotprojekt med frivilliga, kontakta Cajza Eriksson på länsstyrelsen för att nå berörda markägare.

Ursprung
Gul skunkkalla härstammar från Nordamerika varifrån den inkommit till Sverige genom handel med trädgårds- och dammväxter. Den sprider sig mycket effektivt längs med vattendrag.

Rapportera fynd
Om du hittar vad du misstänker är skunkkalla kan du rapportera in den på Artportalen eller till Naturvårdsverket. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Tillbaka till sidan med invasiva arter

Klicka på bilderna för att se dem i större format och bläddra mellan dem.