Stiftelsen Hörjelgården

STIFTELSEN HÖRJELGÅRDEN
År 1986 bildades Stiftelsen Hörjelgården. Stiftelsen är verksam på Hörjelgården som ägs av Naturskyddsföreningen i Skåne.

Stiftelsens styrelse 2021
Bengt Nihlgård, ordförande, Lunds universitet, Ekologiska institutionen

Lars-Göran Lillvik, Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred

Lanny Göransson, Naturskyddsföreningen i Trelleborg

Ingmar Jönsson, Naturskyddsföreningen i Tomelilla

Hjalmar Dahm, Lund (tidigare anställd som naturpedagog)

På Hörjelgården har delar av ett ålderdomligt kulturlandskap bevarats och rekonstruerats. Målsättningen är att visa upp hur åkrar, ängar och utmark kunde se ut före 1800-talets genomgripande landskapsförändring. Viktigt är också att kunna studera olika skötselmetoders inverkan på vegetationen. Med detta landskap som grund bedrivs pedagogisk verksamhet och ekologisk forskning. Tidigare har två heltidstjänster varit knutna till Hörjelgårdens verksamhet. Idag görs alla insatser på ideell basis. Tillfälliga anslag erhålls från olika fonder och organisationer. Därtill kommer egna intäkter från kurser, lägerskolor, guidade visningar etc.