Store mosse


Söker du äventyr bortom allfartsvägarna och en plats där du garanterat är ensam? Då ska du bege dig ut på Store mosse.

Naturvärden
Store mosse är en myr som fram till slutet av 1960-talet utsattes för torvtäkt. Trots detta har den kvar delar av sin forna glans, och för den som blivit myrtagen är det lätt att kasta lystna blickar på kartan över området. Torvtäkten har gett upphov till flera våtmarker av olika slag och spår av verksamheten ses också i form av banvallar och diverse industriminnen. Detta gör också att tillgängligheten bitvis underlättas, vilket är tacksamt då det kan vara svårt att både ta sig fram och orientera sig ute i högre vegetation.

Fågelrikedomen är bitvis hög, med häckande arter som sångsvan, trana, skäggmes och brun kärrhök, och med stora skaror rastande och jagande fåglar året om. Myren var förr mer flitigt besökt av fågelskådare vilket märks av äldre fynd av en del mindre vanliga fåglar. Det finns stora viltstammar i området så chansen att se dovhjort och älg är stor. Vildsvin hörs ofta och deras spår är svåra att missa.

Är man botaniskt bevandrad och blickar nedåt kan man hitta allsköns godis. Flera bläddror, gott om olika starrar, sileshår och stora bestånd av några arter lummer finns ute på myren. I en av våtmarkerna ute på Store mosse finns bestånd av vattenaloe, en ganska sällsynt vattenväxt som den ännu mer sällsynta trollsländan grön mosaikslända attraheras av.

I dagligt tal utgör Store mosse den större, uppenbara myren och den som flitigast besöks. På andra sidan Torvfabriken finns dock mer att upptäcka. Här finns fler våtmarker, som Lille mosse och en större våtmark såväl som ett rikkärr. I det senare växer ganska rara växter som näbbstarr, vitag och vildlin. Längs med banvallen blommar det rikligt vilket lockar bastardsvärmare.

Besökstips
Tidiga morgnar och skymningar rekommenderas, både för fågelkören under våren såväl som för stämningens skull. Besök under alla årstider är givande, botaniskt ger sensommaren mest.

Vägbeskrivning
Området ligger grovt sett sydost om Sösdala, med Store mosse söder om och Lille mosse norr om, väg 1973 mellan Röslöv och Ljungarum. Det går att angöra området på flera sätt. Hela vägen från Sösdala kan man cykla eller vandra på den gamla banvallen, som leder hela vägen till Torvfabriken. Med bil parkerar man exempelvis intill skylten ”Infart” vid fabriksområdet, men på rätt sida så inte bommar låser in din bil. Härifrån utforskas hela området till fots.

Tänk på/notera
Se upp om du vandrar ut i gungfly, det är lätt att gå ner sig! Var varse att det finns mycket gott om vildsvin i området.

Övrigt
Tillgängligheten är delvis mycket svår, vilket också är en del av områdets charm. Det finns dock en del stigar och dylikt att följa, och detaljerade tips finns i böckerna vi tipsar om nedan.

Läs mer
– Floran i Skåne: Vegetation och utflyktsmål
– Naturguide Hässleholm: 52 pärlor
– Skånsk skådarguide

Text & bild Magnus Billqvist