Svabesholm

Detta lilla fina naturreservat är för de flesta helt okänt, trots att det ligger längs vägen till Stenshuvuds nationalpark. Njut av blomprakt, spelande grodor och magnifika trollsländor.

Svabesholm består av betade, öppna marker omgärdade av buskar och träd med ett kärr med en öppen vattenspegel i mitten. Våtmarken går under namnet Brännekorran är vistelsen för reservatets groddjur och trollsländor. Vid normalt vattenstånd är det inga problem att gå omkring med stövlar i kärret. I resten av reservatet räcker det med lågskor.

Naturvärden
Svabesholm är nog mest känt för dess stora rikedom på groddjur då nästan alla Sveriges arter går att finna här. Lövgroda är talrik och låter sin stämma ljuda långt under ljumma försommarnätter. Klockgroda gjorde förr lövgrodan sällskap men den är nu troligtvis borta från området. Långbensgroda och större vattensalamander finns däremot kvar, tillsammans med flera andra vanligare arter. När lövgrodorna inte spelar kan de vara svårare att hitta. Då uppehåller de sig mest i de snåriga buskagen, där hittar vi också en annan av reservatets charmtroll: hasselmusen.

Det finns flera sällsynta trollsländor också, de är dock huvudsakligen ganska små och kan vara svåra att se för den som inte kan skilja ut dem ur mängden av vanligare arter. Griptångsflickslända, månflickslända, mindre kustflickslända, kraftig smaragdflickslända och citronfläckad kärrtrollslända är ganska fåtaliga och inte är givna vid ett enskilt besök. I övrigt finns naturligtvis ett flertal av de vanligaste arterna.

Floran är på grund av kalkmängden i jorden rik och påminner en del om delar av Stenshuvuds flora. Flera arter orkidéer vittnar om detta liksom slåttergynnade arter som darrgräs, brudbröd och slåttergubbe.

Besökstips
Som vackrast är det under våren när hagtorn och orkidéerna blommar. Det är bara någon kilometer till Café Annorlunda och obegränsat med fika.

Vägbeskrivning
Det är lätt att hitta till Svabesholm. Ca 1,5 mil norr om Simrishamn – följ vägskyltningar mot Stenshuvud från väg 19 och när du bara har någon kilometer kvar till nationalparken så ligger Svabesholms naturreservat på höger sida längs vägen. Det finns en parkeringsplats i nordvästra hörnet. Utgå därifrån, men gå inte över stättan där då du den vägen måste ta dig genom björnbärssnår och hagtorn. Gå istället några hundra meter österut på vägen och du bör skymta kärret genom buskagen. Där finns också en stätta.

Tänk på/notera
Området är naturreservat. Var varsam och försiktig när du går i området. Ta inte med hund under de tider på året när det finns kor där.

Övrigt
Ser du en udda ”portal” över vägen så är det en tänkt hasselmusövergång.

Läs mer
Länsstyrelsen

Text & bild Magnus Billqvist