Svartskylle

35820_415262513680_5348026_nReservatet bildades den 11 november 2005. Det är cirka 80 ha öppen, kuperad terräng med huvudsakligen betesmark. Höjden varierar upp till 65 m över havet.

Fastighetsbeteckningen är Svartskylle, därav namnet. Området nås från riksväg 13 med avtagsväg mot Baldringe norr Eneborg. Efter någon kilometer finns parkeringsplats  bakom ett buskage med fågeltorn där man ser ut över Hassle sjö med smådopping och gravand.

I området ligger Fredriksbergs mosse med sin örtrika variation av högmosse och rikkärrsvegetation. Här växer kabbeleka, ängsbräsma, gåsört, humleblomster, småvänderot, S:t Pers nycklar, haverrot, kärringtand, mandelblom, blodrot, ängsull, tuvull, tranbär, sumpmåra, majviva, tätört, darrgräs, gökblomster, kärrsilja, kråkklöver, stormåra, sileshår och ängssyra.

Vid ruinerna efter torpet Fredriksberg växer ask, avenbok och gråpoppel. I områdets sydöstra del finns småvatten där det förekommer rikligt med lövgroda och klockgroda. Därifrån gränsar Svartskyllereservatet till Baldringe ängar och Oxhagen.