Sydfyrling/vattenkrassula Crassula helmsii

Foto fr flickr.

Kännetecken
Sydfyrling bildar täta, för andra växter ogenomträngliga, mattor på grunt vatten. Det är en är ganska styv växt med smala parallella blad i motsatta par. Blommorna som sticker upp ur vattnet är små och vita med fyra kronblad på långa stjälkar. Blommorna är alltid över vatten. Sydfyrling är vintergrön.

Kända problem
Enstaka plantor av sydfyrling ser beskedliga ut men skenet bedrar. Den bildar snabbt täta, ogenomträngliga bestånd som minskar vatten- och ljusinflödet och begränsar möjligheten till användning av vatten för bl.a. fiske, bad och båttrafik. Den minskar syretillgången vid bottnarna då växtmaterialet bryts ner. Den påverkar vattenflöden och vattnets kemi och därmed hela ekosystem som tränger bort naturlig och inhemsk fauna och flora.

Bekämpning
I dagsläget finns vad vi vet inga bestånd av sydfyrling vilt i Sverige. Ett bestånd utanför Helsingborg utrotades helt 2016. Vi har därför möjligheten att hålla arten stången. Töm aldrig vatten från akvarier eller dammar i naturen. Sälj eller byt inte växter eller växtmaterial som riskerar föra med sig sydfyrling. Om du hittar vad du misstänker är sydfyrling så rapportera in den så den kan bekämpas. Rapportera på Artportalen, till Naturvårdsverket eller till din Länsstyrelse.

I Storbrittannien utgör arten sedan en tid ett mycket stort problem och flera olika bekämpningsmetoder provas. Läs mer här om detta.

Ursprung
Sydfyrling härstammar från Australien och Nya Zeeland varifrån den inkommit till EU genom handel med trädgårds-, akvarie- och dammväxter.

Tillbaka till sidan med invasiva arter

Klicka på bilderna för att se dem i större format och bläddra mellan dem.