Trollsländefenologi 2014

Uppdaterad 11 augusti 2014

Fetstilta utgör nya fenologirekord utifrån rapporter i Artportalen.

Observera att rapporteringen bygger på inkomna uppgifter på främst Artportalen. Det gör att rapporter inlagda sent kan missas i sammanställningen. Saknar du någon art du vet rapporterats så kontakta gärna oss direkt via Magnus.

NA = det finns enligt landskapskatalogen inga fynd av arten i det aktuella landskapet.

Röd = första fynd i landskapet, där innan fanns inga fynd av arten enligt landskapskatalogen

 

Götaland
Art Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Dls
Blåbandad jungfruslända 8/5 7/6 17/5 1/6 22/5 8/6 17/6  
Blå jungfruslända 17/5 26/5 21/5 29/5 27/6 1/6 22/5 2/6 8/6  
Vandrande smaragdflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA
Kraftig smaragdflickslända 1/6 10/6 14/6 15/7 24/6
Pudrad smaragdflickslända 7/6 6/7 21/7 14/6 8/6 10/7 20/6 10/6 19/7 23/6  
Mindre smaragdflickslända 7/7 31/7 3/8 22/7 NA NA
Vinterflickslända 19/4  16/3  12/3  25/4  12/3 30/3 22/5 NA
Sibirisk vinterflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Flodflickslända 25/5 25/5 7/6 1/6 NA 21/6 30/5 17/6
Röd flickslända 26/4 21/5 11/5  21/5 29/5 7/7 16/5 14/5 22/5 8/6
Dvärgflickslända 20/7  NA  NA NA 21/6 NA NA NA
Griptångsflickslända 4/5 2/5 1/6
Spjutflickslända 26/4 14/5 16/5 17/5 7/7 15/5 18/5 9/6 8/6
Myrflickslända NA NA NA NA NA 21/6 NA
Månflickslända 3/5 15/5 25/5 17/5 25/5 19/5 NA
Ljus lyrflickslända 10/5 7/6 12/5 23/5 23/5 17/6 26/5 22/5 9/6 2/7
Mörk lyrflickslända  26/4 19/5 26/5 22/5 17/5 18/6 26/5 16/5 5/6 14/6
Sjöflickslända 15/5 15/5 16/5 2/6 20/5 23/6 17/5 22/5 14/6  
Större kustflickslända 15/5 19/5 17/5 8/6 21/5 7/7 21/6 17/5 9/6
Mindre kustflickslända 20/5 19/5 10/6 6/6   19/6 NA NA NA
Större rödögonflickslända 15/5 10/6 21/5 26/5 21/6 26/5 22/5 22/6
Mindre rödögonflickslända 4/7 NA NA 11/7 NA NA NA NA
Klarblå mosaikslända NA NA NA NA NA NA NA NA
Fjällmosaikslända NA NA 8/7 NA NA NA
Blågrön mosaikslända 8/6 6/7 20/7 22/7 10/7 8/7 12/7
Brun mosaikslända 8/6 12/6 20/6 15/6 18/6 20/6 2/6 18/6 14/6  
Kilfläckslända 23/5 6/6 NA 6/6 21/6 NA NA NA
Starrmosaikslända 7/7 22/7 8/7 10/7 9/7 18/6 2/8
Höstmosaikslända 12/7 8/8 16/7 17/7  
Vassmosaikslända NA NA NA 1/7 20/6 15/6 NA NA
Gungflymosaikslända 5/7 6/8 NA 22/7 2/8
Grön mosaikslända 18/7 NA NA NA
Brun kejsartrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA
Blå kejsartrollslända 29/5 6/7 10/6 16/7 29/5 11/7 NA 17/6 NA NA
Mindre kejsartrollslända 18/6 NA NA NA NA NA NA NA
Tidig mosaikslända 1/5 20/5 19/5 23/5 16/5 17/6 2/6 22/5 19/5  
Sandflodtrollslända 17/5 7/6 17/5 27/5 NA NA 31/5 22/5
Grön flodtrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Stenflodtrollslända 8/6 18/6 6/6 18/6 23/6  
Kungstrollslända 27/5 25/5 28/5 9/6 NA 4/7 15/6 11/6 14/6
Guldtrollslända 26/4 15/5 1/5 16/5 16/5 18/6 25/5 9/5 30/5 15/6
Fjälltrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Mindre glanstrollslända 8/6 NA 11/7 24/6  
Gulfläckad glanstrollslända 10/6 18/7 11/6 28/5 21/6 22/6 17/6 22/6  
Metalltrollslända 29/5 6/7 22/7 5/7 21/6 21/6 9/6 2/8
Tundratrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Tvåfläckad trollslända 24/5 26/5 2/6 NA NA 22/5
Pudrad kärrtrollslända 23/5 6/6 10/6 31/5 18/6 5/7
Bred kärrtrollslända 27/5 6/6 NA NA 21/6 10/6 14/6
Myrtrollslända 15/5 9/6 25/5 17/5 5/6 NA 21/6 17/5 30/5 14/6
Citronfläckad kärrtrollslända 15/5 6/6 10/6 30/5 7/6 11/6 7/6 30/5 30/5 23/6
Nordisk kärrtrollslända 26/4 15/5 28/4 23/5 18/5 1/5 28/5 14/6
Bred trollslända 1/5 8/6 22/5 2/6 23/5  23/5 25/5 23/5 28/5
Spetsfläckad trollslända 10/6 25/5 NA NA NA 29/5 NA NA NA
Fyrfläckad trollslända 30/4 15/5 4/5 3/5 16/5 17/6 16/5 10/5 19/5 14/6
Större sjötrollslända 23/5 25/5 27/5 30/5 25/5 17/6 23/6 26/5 NA 14/6  
Mindre sjötrollslända 9/6 22/5 15/6 22/6 16/7 17/6 22/6 2/8
Svart ängstrollslända 1/7 6/7 18/7 29/6 10/7 2/7 8/7 19/7
Gulfläckad ängstrollslända 24/6 10/6 29/6 10/7 9/7 22/6 25/7
Vandrande ängstrollslända 30/5 6/7 NA NA NA NA NA
Bandad ängstrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Blodröd ängstrollslända 17/6 20/6 21/7 29/6 27/6 8/7 6/8
Större ängstrollslända 12/6 6/7 1/7 20/7 28/7
Tegelröd ängstrollslända 5/7 20/7 4/7 14/7 25/6   8/7 16/7 12/7  
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Dls
Svealand
Art Srm Upl Vstm Vrm Dlr
Blåbandad jungfruslända 31/5 10/6 2/6 8/6 15/6
Blå jungfruslända 9/6 7/6 28/5 8/6 11/6 15/6
Vandrande smaragdflickslända NA NA NA NA NA NA
Kraftig smaragdflickslända 26/6 17/6  
Pudrad smaragdflickslända 18/7 15/6 1/7 25/6 18/7
Mindre smaragdflickslända NA NA NA NA
Vinterflickslända 28/3 23/3 12/4 NA NA
Sibirisk vinterflickslända NA NA NA NA NA NA
Flodflickslända 6/6 1/6 6/6 10/6
Röd flickslända 29/5 26/5 12/6 24/5
Dvärgflickslända NA  NA 13/7 15/6 NA NA
Griptångsflickslända 8/6 20/5 2/6 18/5
Spjutflickslända 6/6 1/6 25/5 23/5 18/5 1/6
Myrflickslända NA 2/6 1/6
Månflickslända 8/6 22/5 11/6 29/5
Ljus lyrflickslända 6/6 29/5 1/6 29/5 2/6
Mörk lyrflickslända 6/6 9/6 26/5 23/5 2/6
Sjöflickslända 14/6 20/5 23/5 10/6 6/6 9/7
Större kustflickslända 15/6 7/6 24/5 2/6
Mindre kustflickslända NA NA NA NA NA NA
Större rödögonflickslända 15/6 2/7 25/5 24/5 2/6 15/6
Mindre rödögonflickslända NA NA NA NA NA NA
Klarblå mosaikslända NA NA NA NA NA NA
Fjällmosaikslända NA 15/6  
Blågrön mosaikslända 25/7 3/7 7/7 27/7 2/8
Brun mosaikslända 14/6 1/6 8/7 13/6 18/7 12/7
Kilfläckslända NA NA NA NA NA NA
Starrmosaikslända 10/8 3/7 7/7 16/7 25/7
Höstmosaikslända NA
Vassmosaikslända 28/7 NA
Gungflymosaikslända NA 2/8 2/8
Grön mosaikslända 15/7 20/7 NA
Brun kejsartrollslända NA NA NA NA NA
Blå kejsartrollslända NA NA NA NA NA
Mindre kejsartrollslända NA NA NA NA NA NA
Tidig mosaikslända 8/6 22/5 25/5 18/5 30/5
Sandflodtrollslända 8/6 25/5 17/6 18/6
Grön flodtrollslända NA NA NA NA NA NA
Stenflodtrollslända 22/7 27/7
Kungstrollslända 9/6 9/6 26/7 2/7  
Guldtrollslända 6/6 20/5 17/5 22/5 18/5 29/5
Fjälltrollslända NA NA NA NA
Mindre glanstrollslända 10/6 9/8 12/6 2/8 25/6  
Gulfläckad glanstrollslända 14/6 2/7 20/7 29/5 20/6
Metalltrollslända 15/6 21/6 18/6 30/6 15/6
Tundratrollslända NA NA NA NA NA NA
Tvåfläckad trollslända NA 10/6
Pudrad kärrtrollslända 14/6 18/7
Bred kärrtrollslända 10/7 9/7
Myrtrollslända 1/6 8/6 2/6 24/5
Citronfläckad kärrtrollslända 8/6 8/6 8/6 1/6 2/6
Nordisk kärrtrollslända 22/5 1/6 23/5 10/5 29/5
Bred trollslända 6/6 23/5 25/5 12/6 15/6
Spetsfläckad trollslända NA 18/6 NA NA
Fyrfläckad trollslända 6/6 20/5 15/5 23/5 31/5 29/5
Större sjötrollslända 11/6 14/6 21/6 8/6 NA
Mindre sjötrollslända 21/6 20/7 8/7
Svart ängstrollslända 3/8 20/7 7/7 16/7 17/7
Gulfläckad ängstrollslända 18/7 9/7 7/7 17/7
Vandrande ängstrollslända NA NA NA NA NA NA
Bandad ängstrollslända NA NA NA NA NA NA
Blodröd ängstrollslända 18/7 13/7 26/7 4/7 1/8
Större ängstrollslända 9/8 16/7
Tegelröd ängstrollslända 11/7 20/7 7/7 16/7 10/8
Srm Up Vstm Vrm Dlr
Norrland
Art Hs Me Hr Ång Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Blåbandad jungfruslända 7/7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Blå jungfruslända 8/6 15/6 17/6 9/7 5/6 21/6 22/6 10/6  
Vandrande smaragdflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Kraftig smaragdflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA
Pudrad smaragdflickslända 8/8 27/7 17/7 1/8 27/7 25/7 20/7 18/7 NA 1/8 NA NA
Mindre smaragdflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Vinterflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Sibirisk vinterflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Flodflickslända 8/6   NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Röd flickslända 7/6 29/5 7/7 NA 6/6 23/6 10/6   NA NA NA
Dvärgflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Griptångsflickslända NA NA NA 29/5 NA 6/7
Spjutflickslända 12/6 15/6 2/7 14/6 1/6 2/6 5/6 6/7
Myrflickslända 5/7 15/6 6/7
Månflickslända NA NA NA 2/6 25/7 NA NA NA
Ljus lyrflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Mörk lyrflickslända 15/6 NA NA NA NA NA NA NA
Sjöflickslända 6/6 24/6 7/7 22/7 5/6 29/5 18/7 NA 11/7
Större kustflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA
Mindre kustflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Större rödögonflickslända 17/7 10/7 7/6   22/7   NA
Mindre rödögonflickslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Klarblå mosaikslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Fjällmosaikslända 20/7 24/6 1/8 26/6 27/7 11/6 29/7 1/8 29/7 6/7 1/7
Blågrön mosaikslända 21/7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Brun mosaikslända 26/7 14/6 7/7 1/8 27/7 16/7 28/6 9/7 29/7 11/7   27/7
Kilfläckslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Starrmosaikslända 27/7 17/7 27/7 27/7 25/7 7/7 18/7 29/7 14/7 11/7
Höstmosaikslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Vassmosaikslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Gungflymosaikslända 2/8 NA 4/8
Grön mosaikslända NA NA NA NA NA NA NA NA
Brun kejsartrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Blå kejsartrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Mindre kejsartrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Tidig mosaikslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Sandflodtrollslända 1/6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Grön flodtrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Stenflodtrollslända 10/8 2/8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Kungstrollslända 4/7 9/7 14/6 8/7 NA NA NA
Guldtrollslända 23/5 24/5 9/7 29/5 24/5 5/6 NA
Fjälltrollslända NA NA NA 1/8 NA 2/7
Mindre glanstrollslända 14/6   22/7 28/6   14/7
Gulfläckig glanstrollslända NA NA NA NA 20/7 NA NA 1/7 NA NA
Metalltrollslända 8/8 18/7 29/5 5/7 26/7 5/7
Tundratrollslända NA  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5/7
Tvåfläckad trollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Pudrad kärrtrollslända 7/7 NA NA 5/7 NA NA NA NA NA
Bred kärrtrollslända NA NA NA NA 6/7 NA NA NA NA NA NA
Myrtrollslända 6/6   2/7 6/6 29/6 10/6 7/6 7/7
Citronfläckad kärrtrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Nordisk kärrtrollslända 27/5 14/6 1/6 24/5 7/6 10/6   6/7 1/7
Bred trollslända 10/6 5/7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Spetsfläckad trollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Fyrfläckad trollslända 25/5 29/5 7/7 11/7 6/6 24/5 6/6
Större sjötrollslända 3/7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Mindre sjötrollslända 23/7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Svart ängstrollslända 11/7 27/7 3/8 31/7 25/7 22/7 18/7 7/8
Gulfläckad ängstrollslända NA NA NA NA NA
Vandrande ängstrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Bandad ängstrollslända NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Blodröd ängstrollslända 8/8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Större ängstrollslända 7/8   NA NA 23/7 NA NA NA NA NA
Tegelröd ängstrollslända 9/8 29/7 NA NA 23/7 NA NA NA NA NA
Hs Me Hr Ång Vb Nb Ås Ly Pi Lu To