Ubbalt

Vandra i geologiska fotspår bland böljande åsar, djupa dödisgropar och efterlämnade odlingsrösen. I den dominerande bokskogen finns flertalet stigar och små stränder med vacker utsikt över Vittsjön. Skogen innehåller mycket svamp och många speciella lav- och mossarter kan skådas.


Beskrivning av naturvärden/sevärt
Naturreservatet består främst av bokskog men har också inslag av bland annat tall, gran, hassel och björk. En del av träden överstiger 100 år och på dem går det att finna en stor variation av lavar och mossor. En av de mer spännande arterna är lunglaven som indikerar på god luftkvalitet. Laven växer på lövträdsstammar och känns igen på sin breda bål och, vid väta, klargröna färg. Några av de mossor man kan skåda är råttsvansmossa, vågig sågmossa och sumpvitmossa.

Besökstips
Knappt ett stenkast bort från reservatets parkering, längs Gundrastorpsvägen, ligger Gundrastorps kvarn och Ekoholmens såg som förr i tiden var drivna av kanaler placerade i Vieån. Kvarnen tros ha tjänat som både mjöl- och sågverkskvarn men även som kvarnbostad i slutet av sin drifttid. Sågen är byggd på 1700-talet och byggnaderna tillsammans ger en historisk inblick i hur vattenkvarnar tekniskt kan ha fungerat så långt bak som på 1600-talet.Idag kan man vid den historiska platsen se både strömstare och forsärla vid vattendragen. Kabbleka blommar längs med ån vilket även den ibland meterhöga safsan gör. På våren breder stora täcken av vitsippor vackert ut sig, och på hösten erbjuds det saftiga svampar som blodsopp samt en och annan fjällig bläcksvamp.

I och längs vattendraget vid kvarnen kan flera för Skåne ganska sällsynta trollsländor ses under sommarhalvåret. Bland dem landets största insekt, kungstrollslända, och den spektakulära stenflodtrollsländan.

Skåneleden är ansluten till området.

Vägbeskrivning
Kommer man körandes med bil norrifrån mot Vittsjö på väg 117 svänger man in direkt på Gundrastrorpsvägen och når först kvarnen, sedan parkeringsplatsen till naturreservatet. Parkeringen kan nås även genom att man efter väg 117 kör in på Verumsvägen, förbi Wittsjö Golfklubb, och sedan svänger in på Gundrastorpsvägen. Genom antingen pågatåg eller buss 532 mellan Markaryd och Hässleholm nås Vittsjö station. Vandra därifrån söderut längs väg 117, förbi Ica. Sväng in på Verumsvägen en liten bit och ta sedan in vänster på Ubbaltsvägen, fortsätt på den vägen för att nå reservatet.

Klicka på kartbilden nedan för förstoring.

Tänk på/notera att
Ubbalt är ett skyddat område med särskilda bestämmelser. Här gäller bland annat förbud mot att medföra icke kopplat husdjur, köra motordrivna fordon (där det inte finns anvisningar för det), elda på ej markerad plats, förorsaka någon skada på träd. Mer om föreskrifterna för reservatet finns i länkarna nedan och på skyltarna i området.

Källor
Naturguide Hässleholm, ”52 pärlor” – Göingebygdens Biologiska Förening

Se mer här (länkar)
Länsstyrelsen om Ubbalt naturreservat
Länsstyrelsen om Gundrastorp kvarn och Ekholmens såg
Hässleholms kommun om Ubbalt naturreservat

Elsie Kjeller

Kungstrollslända, hane.