Ullhandskrabba Eriocheir sinensis

Kinesisk ullhandskrabba. Foto fr flickr.

Ullhandskrabba är listad som invasiv främmande art inom EU. Det är därför förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla levande.

Kännetecken
Ullhandskrabba lever i både söt- och saltvatten. En krabba som hittas i sötvatten är ullhandskrabba, då inga andra arter som finns här lever i sötvatten. Artens kraftiga klor har ”ull” i form av borst. Yngre exemplar kan förväxlas med strandkrabba (Carcinus maenas), men skiljs från ullhandskrabban på skölden som är rund till skillnad från strandkrabbans som är betydligt större på bredden än på längden.

Fler främmande krabbor, som penselkrabba (Hemigraptus takanoi), kan bidra till förväxling men dessa har än så länge ingen stor spridning här.

Kända problem
Ullhandskrabban nyper sönder fisknät och äter upp fisken som fångats däri. Den gräver gångar i flodbäddar och stränder underminerar dessa och bidrar till erosion. Detta är inte bara ett ekonomiskt samhällsproblem utan också ett hinder för bad, fiske, friluftsliv och annan turistnäring.

Ullhandskrabban kan konkurrera ut inhemska arter med liknande matvanor. De bär på andra arter, både främmande och inhemska (t.ex. nematoder, chironomider, musslor, kräftdjur), och dessa sprids därigenom också av ullhandskrabban. Exempelvis är arten mellanvärd för en orientalisk lungmask (Paragonimus westermani) som också har sötvattensnäckor och däggdjur som värdar. Masken infekterar lungorna och ger upphov till inflammation. Man riskerar att få i sig den genom att äta infekterade krabbor som är otillräckligt kokta.

Bekämpning
Om du hittar ullhandskrabbor uppmanas du att avlägsna dem från vattendragen. Tänk på att krabban kan sprida sig genom att vandra på land till andra vattendrag, så släpp inte bara ut dem.

Ursprung
Ullhandskrabba härstammar från östra Asien varifrån den inkommit till Sverige genom barlastvatten i fartyg.

Rapportera fynd
Om du hittar vad du misstänker är ullhandskrabba kan du rapportera in den på Artportalen eller till Naturvårdsverket. Ansvarig myndighet är Havs- och vattenmyndigheten.

Tillbaka till sidan med invasiva arter

Klicka på bilderna för att se dem i större format och bläddra mellan dem.