Upp- och nedströms Stockamöllan

Vandra längs Rönneås dalgång eller ta dig fram på kanot i själva ån, vad du än väljer är du garanterad fina naturupplevelser vid ett av Skånes vackraste vattendrag.

Foto: Magnus Billqvist.

Vy mot Stockamöllan från bron vid Gunnaröd.

Naturvärden/sevärt
Stockamöllan är främst känd som utgångspunkt för kanoting och kanoter finns att hyra. Det går också fint att vandra längs delar av ån och i anslutande skogsmarker och njuta av orkidéer och blomstrande vårprakt. Under 2010-talet har området uppmärksammats för sin rika trollsländefauna. Inne i Stockamöllan finns gamla kvarndammar och en äldre kvarnmiljö delvis bevarad även om den sista kvarnen togs ut bruk på 1990-talet. Möllerike Miljöförening vårdar och sköter området. I och kring dammarna växer gullstånds och längs vägen ovanför finns ett stort bestånd av den snarlika arten parkstånds. I området ses ofta gråhäger, kungsfiskare och forsärla. I frodiga delar av skogen finns en praktfull vårflora med blåsippa, lungört och ramslök, med senare blomning av underviol, lundviol och skogsviol.

Spetsfläckad trollslända. Foto: Magnus Billqvist.

Hanne av den sällsynta spetsfläckade trollsländan.

Längs Rönne å upp- och nedströms Stockamöllan finns trollsländor som trivs i snabbt rinnande vatten i skog såväl som sådana som föredrar långsamma partier i solöppna miljöer, och både sådana som vill ha steniga bottnar och sådana som vill ha sandiga dito. Bland skånska trollsländeskådare blev lokalen uppmärksammad när där under 2009 hittades spetsfläckad trollslända. Det finns ett fynd från Kullaberg av en ensam individ 2006, men 2009 var det första gången på drygt 75 år som arten påträffades på lämplig reproduktionslokal i Skåne. Sandhall skrev 1994 (Skånes Natur 94:87) att den ”Troligen fångades senast för ca 50 år sedan vid Rönne å invid Stockamöllan men syns i dag inte alls där. Övergödningen av Ringsjön har väl bidragit till att den dött ut”.

Efter att ha minskat och helt försvunnit i andra delar av Europa har arten återkommit ganska starkt på senare år. Orsaken är okänd, men det spekuleras i att bättre vattenkvalitet kan ligga bakom. Spetsfläckad trollslända är i övrigt i Skåne endast belagd med fynd från trakten av Vånga för så länge sedan som 1755 (uppgift från Artdatabanken), med andra ord mycket länge sedan men betydligt närmare de vattensystem i Blekinge där den även idag återfinns i livskraftiga populationer.

Man kan vandra längs ån på flera platser men vi rekommenderar särskilt ett besök kring bron över ån nära Bögerup, vid det som kallas Gunnaröds kanotplats. Här finns goda parkeringsmöjligheter, toaletter, grillplats och man slipper privata tomter och hus som på andra ställen kan hindra tillgängligheten. Från bron kan man vandra på båda sidor av ån både upp- och nedströms, och även ut i betesmarker och gläntor i skogen intill. Ofta ser man redan på vägen och på marken på själva parkeringsplatsen stenflodtrollslända som gassar i solen. Spetsfläckad trollslända håller revir längs ån, särskilt uppströms där hanar kan hittas sitta på vasstrån som hänger ut över vattnet. Yngre individer hittas en bit från vattnet: kolla exempelvis nässelbestånden intill parkeringen eller betesmarkerna på andra sidan ån från parkeringen sett.

Både blå- och blåbandad jungfruslända finns i goda antal. Absolut vanligaste art på lokalen och längs ån på en lång sträcka är flodflickslända. Det är inte ovanligt att man här ser hundratals eller fler. Sandflodtrollslända hittas också kring bron i goda antal.

Besökstips
Hyra kanot kan man göra vid Kanotcentret i Stockamöllan. Följer man vägen Stensbocksliden från Kanotcentret når man efter några hundra meter ett monument rest till minne av Magnus Stenbocks armés övergång av ån. Detta skedde 1710 och armén var på väg till det som skulle komma att kallas Slaget vid Helsingborg.

Vägbeskrivning
Tacksamt nog kan man ta sig till Stockamöllan även med buss. Buss 518 går mellan Stehag och Klippan och du kan hoppa av på t ex hållplatserna Hasslebro eller Stockamöllan Torget. Från Stockamöllan Torget fortsätter du längs vägen mot Billinge. Ta höger in mot den mekaniska industrin Still, gå förbi deras reception och en verkstadsbyggnad på vänster sida. Här börjar en otydlig stig i slutet av en parkering. Till denna parkering kan man också köra och ställa bilen. Stigen går till en genomgång i ett taggtrådsstängsel, och du kommer in i en beteshage. Gå åt höger tills du kommer ner till Rönne å och trollsländorna. I Hasslebro har vägverket anlagt en rastplats öster om Rönne å. Från denna rastplats utgår man enklast både som bilist och bussresenär. Med bil kan du också ta dig till Gunnaröds kanotplats genom att svänga höger vid Gunnaröds gård när du åker från Stockamöllan mot Billinge.

Tänk på/notera
Respektera privat tomtmark.

Källor/läs mer
Floran i Skåne: Vegetation och utflyktsmål.

Hanne av stenflodtrollslända.

Text & bild Magnus Billqvist