Upp- och nedströms Stockamöllan

Foto: Magnus Billqvist.Stockamöllan är främst känd som utgångspunkt för kanoting. Kanoter finns också att hyra vid kanotcentret. Det går också fint att vandra längs delar av ån och i anslutande skogsmarker. Under 2010-talet har Rönne å vid Stockamöllan uppmärksammats för sin ovanligt rika trollsländefauna.

Längs Rönne å upp- och nedströms Stockamöllan finns både trollsländor som trivs i snabbt rinnande vatten i skog och sådana som föredrar långsamma partier i solöppna miljöer, och både sådana som vill ha steniga bottnar och sådana som vill ha sandiga dito.

Bland skånska trollsländeskådare blev lokalen uppmärksammad när där under 2009 hittades spetsfläckad trollslända Libellula fulva. Det finns ett fynd från Kullaberg av en ensam individ 2006, men 2009 var det första gången på drygt 75 år som arten påträffades på lämplig reproduktionslokal i Skåne. Sandhall skrev 1994 (Skånes Natur 94:87) att den ”Troligen fångades senast för ca 50 år sedan vid Rönne å invid Stockamöllan men syns i dag inte alls där. Övergödningen av Ringsjön har väl bidragit till att den dött ut”. Efter att ha minskat och helt försvunnit i andra delar av Europa har arten återkommit ganska starkt på senare år. Orsaken är okänd, men det spekuleras i att bättre vattenkvalitet kan ligga bakom. Spetsfläckad trollslända är i övrigt i Skåne endast belagd med fynd från trakten av Vånga för så länge sedan som 1755 (uppgift från Artdatabanken), med andra ord mycket länge sedan men betydligt närmare de vattensystem i Blekinge där den även idag återfinns i livskraftiga populationer. Kanske hittas den på fler ställen i Skåne framöver, men tills vidare är det endast trakten kring Stockamöllan som gäller. Där har den nu hittats på flera platser, även en bit från själva ån.

Spetsfläckad trollslända. Foto: Magnus Billqvist.Man kan vandra längs ån på flera platser men vi rekommenderar särskilt ett besök kring bron över ån nära Bögerup, vid det som kallas Gunnaröds kanotplats. Här finns goda parkeringsmöjligheter, toaletter, grillplats och man slipper privata tomter och hus som på andra ställen kan hindra tillgängligheten. Från bron kan man vandra på båda sidor av ån både upp- och nedströms, och även ut i betesmarker och gläntor i skogen intill. Ofta ser man redan på vägen och på marken på själva parkeringsplatsen stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus som gassar i solen. Spetsfläckad trollslända håller revir längs ån, särskilt uppströms där hanar kan hittas sitta på vasstrån som hänger ut över vattnet. Yngre individer hittas en bit från vattnet: kolla exempelvis nässelbestånden intill parkeringen eller betesmarkerna på andra sidan ån från parkeringen sett.

Både blå- och blåbandad jungfruslända Calopteryx virgo & C. splendens finns i goda antal. Absolut vanligaste art på lokalen och längs ån på en lång sträcka är flodflickslända Platycnemis pennipes. Det är inte ovanligt att man här ser hundratals eller fler. Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus hittas också kring bron i goda antal.

Vill man spä på med ytterligare en rinnande vatten-art kan man bege sig till ganska närbelägna Ageröds mosse.

Kungstrollslända Cordulegaster boltonii finns i Hålsaxabäcken öster om mossen, vid den gamla torvfabriken. På samma plats finns gungflymosaikslända Aeshna subarctica och större ängstrollslända Sympetrum striolatum. För den som ger sig ut på mossen finns också möjlighet att träffa på månflickslända Coenagrion lunulatum.

Tacksamt nog kan man ta sig till Stockamöllan även med buss. Buss 518 går mellan Stehag och Klippan och du kan hoppa av på t ex hållplatserna Hasslebro eller Stockamöllan Torget. Från Stockamöllan Torget fortsätter du längs vägen mot Billinge. Ta höger in mot den mekaniska industrin Still, gå förbi deras reception och en verkstadsbyggnad på vänster sida. Här börjar en otydlig stig i slutet av en parkering. Till denna parkering kan man också köra och ställa bilen. Stigen går till en genomgång i ett taggtrådsstängsel, och du kommer in i en beteshage. Gå åt höger tills du kommer ner till Rönne å och trollsländorna. I Hasslebro har vägverket anlagt en rastplats öster om Rönne å. Från denna rastplats utgår man enklast både som bilist och bussresenär. Med bil kan du också ta dig till Gunnaröds kanotplats genom att svänga höger vid Gunnaröds gård när du åker från Stockamöllan mot Billinge.

Trollsländebloggens övriga lokaltips hittar du här.