Välkomna till en gemensam Wikipediasatsning!

Nu mobiliserar föreningen till att skapa nya och uppdatera gamla artiklar på Wikipedia. Tillsammans kommer vi att uppdatera innehållet i världens största digitala uppslagsverk.

Det här är ett suveränt tillfälle att bidra till Naturskyddsföreningens arbete för en hållbar värld helt efter egen förmåga, tillgång på tid och utan geografiska begränsningar.

Varför gör vi det här?
Vi ser att det på Wikipedia finns ett underskott på information som är kopplade till de ämnen vi arbetar med. Vi skulle kunna bidra med så mycket mer information om bottentrålning, utomhuspedagogik, jätteräkor, kemikalier, alla artkunskaper vi har i landet och så vidare. Vi kan behöver också tänka på detaljerna: Artikeln om Sofia Jannok saknar information om att hon är hedersmedlem och det gäller säkert fler hedersmedlemmar. Och det finns så mycket mer att berätta om vår förening och vår historia. Det här är bara början, potentialen är enorm.

Att våra frågor inte är tillräckligt representerade på Wikipedia är en brist av flera anledningar; Wikipedia är efter Google och Personliga kontakter det vanligaste sättet för journalister att använda som nyhetskälla. Vi ser också en väldigt stor potential att driva trafik till vår webb från Wikipedia genom källhänvisningar och länkar i text. Vi har enorma möjligheter att fylla på faktaluckor i Wikipedia, dels med de egna rapporter vi själva har tagit fram men det finns också en enorm kompetens hos våra medlemmar ute i föreningen.

Men framförallt handlar det dock om att producera innehålla och stärka Wikipedias innehåll om hållbarhetsfrågor och även om föreningen. Wikipedia är en fantastisk källa till kunskap för väldigt många.

Målet i projektet är att ha uppdaterat eller skapat 100 artiklar mellan december 2016 – december 2017.

Hur kommer det att gå till?
Projektet kommer att samordnas från kansliet, av medlemskommunikatör Yvette Rasch.

Den som vill delta gör det efter egen förmåga och bidrar med så mycket innehåll som en vill och kan. Det kommer att finnas möjligheter att bidra både utifrån sina egna intresseområden eller att få uppgifter tilldelade till sig. Det kommer att finnas en instruktion att följa och det kommer troligtvis att hållas utbildningar i hur man skapar innehåll på Wikipedia (med fika såklart).

Det viktigaste är att följa Wikipedias riktlinjer, att hålla sig till våra rekommendationer kring källhänvisningar och att rapportera tillbaka till kansliet. Men glöm inte att det alltid är ok att göra fel. Wikipedia granskar allt innehåll och det går alltid att återställa innehåll.

Hur gör jag om jag vill delta?
Du skickar ett mail till yvette.rasch@naturskyddsforeningen.se och säger att du vill ha vidare instruktioner för Wikipedia. Om du inte gillar en organiserade formen och redan kan Wikipedia är det i teorin bara att sätta igång och skriva artiklar, men vi vill att du rapporterar tillbaka vilken artikel du skrivit/uppdaterat för statistikens skull, även detta görs till Yvette.

Är det så att du saknar artiklar på Wikipedia men inte gillar att skriva själv? Maila vilka rubriker du saknar eller namnet på artiklarna som inte är uppdaterade till Yvette.

Nu har jag läst igenom det här men jag vet inte ens vad Wikipedia är?
Då har du någonting fantastiskt att lära dig. Wikipedia är det mest besökta uppslagsverket på internet och finns på 243 språk. Allt innehåll skapas av privatpersoner (kallas ofta wikipedianer) och granskas av andra privatpersoner. Wikipedia är gratis för alla att använda och finansieras av privata donationer. Här kan du läsa om Wikipedia på Wikipedia.