Cykelvägsplan för Skåne

Cykelvägsplan-SkåneCykelfrågor är något som engagerar våra medlemmar. Naturskyddsföreningen i Skåne har skrivit förslag till cykelvägsplaner för varje kommun och skickat dem på remiss till våra lokalföreningar. Samtliga har svarat. De har tagit upp frågan i sina styrelser samt ändrat och lagt till och resonerat om hur de vill ha det. Resultatet är en samlad plan för hur cykelvägnätet i Skåne bör byggas ut och hur vägvisningen bör se ut. Våra medlemmar tycker att det är självklart att man även i små orter ska kunna cykla på ett säkert sätt till skola, affär, arbetsplatser och kollektivtrafik, speciellt om avståndet är under fem km. De totala kostnaderna för våra förslag uppskattar vi till 1330 mkr. Kostnaderna för våra prioriterade förslag är cirka 660 mkr. Vi anser att de prioriterade förslagen är så viktiga att de bör genomföras inom fem år. Läs hela vår cykelplan här.