Vild och Bortskämd – för en viltstam i balans

Klövviltsstammarna har ökat markant de senare 50 åren, något som fått stora konsekvenser både på naturen och för djuren. En av orsakerna är utfodring med rotfrukter, bröd och matavfall. För att bidra till en viltstam i balans som kan leva på det som naturen kan ge, startar nu projektet Vild & Bortskämd.

Förutom ökade skador på skogs- och jordbruk, leder utfodringen till att viltpopulationerna blir större än det naturgivna fodret tillåter, samtidigt som det satsas mindre på odling av naturligt foder. Det har också blivit fler trafikolyckor med klövvilt och sämre hälsa hos djuren, som i ökad utsträckning lever av foder som inte är naturligt för dem.

– Genom kunskapsspridning och innovativa kommunikationsgrepp vill vi skapa en attitydförändring, ökat engagemang för naturligt foderskapande åtgärder och en förståelse för de effekter som utfordring kan ge, säger Linda Birkedal, ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne.

Projektet sträcker sig över hela Götaland och finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Det pågår till sommaren 2019.

Aktiviteter i projektet
Projektet kommer att jobba med träffsäkra budskap, inspirerande och kunskapshöjande filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, medierelationer och inlägg i sociala medier, dialogmöten och exkursioner.

Deltagande organisationer
Deltagande organisationer är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen i Skåne, Jägarförbundet samt markägare. Länsstyrelsen Skåne är projektägare.
För ytterligare information, kontakta projektledare Sara Fredström på Länsstyrelsen Skåne.