God Jul & Gott Nytt År

Julbild2016

Det är helgfrid på gården.

 Termometern nådde 12 grader fjärde advent, vindarna var ljumma så som midsommarafton var kall.

Katten och hunden ligger tillsammans i korgen.

De, Leia och Isak, illustrerar vad som känns bli nyckelord 2016: VI.

Inte Vi och Dom. Eller Jag och Du.

Utan VI. Inkluderande, inte exkluderande.

Extra viktigt efter händelserna i Paris, där terror följdes av enande.Världens miljörörelser drog en lättnadens suck när Parismötet enades om ett mål bättre än väntat: temperaturökningen får inte bli mer än 1,5 grad.

Ett glädjande mål, ett Zlatan i krysset – men det är nu matchen börjar!

När önskelistan för 2016 plitas ner är det samspel och vi-anda som krävs om vi från vår horisont ska kunna bidra till att miljömål nås, att vi alla inser att det inte längre går att våldföra sig på jordens resurser.

Vi kan inte längre fly undan vårt gemensamma ansvar. Det handlar inte om nästa generation utan om våra barn och barnbarn. Allas vårt ansvar.

LeiawebbDet är nu vi behöver agera som team, bygga framgångsrika lag som bidrar till att vi ställer om vårt sätt att leva. Skapa nya mötesplatser för att prata och göra det som vi kan bidra med.

Naturskyddsföreningen med drygt 22 000 medlemmar i Skåne är ett starkt lag. Vi finns på praktiskt taget varje ort och varje vecka bjuder ideellt arbetande medlemmar på naturupplevelser och miljöengagemang. Tack till alla!

Vi behöver bli fler som leder, inspirerar, entusiasmerar och får med andra. För sanningen är att allt färre engagerar sig i föreningslivet. Tänk om vi kan ändra på det!  Var finns DU som vill vara med oss, VI?

Vi behöver också ”teama upp” med näringslivet, organisationer och det offentliga i stort. Mycket är på gång, som kan bli mer. 

Under året har vi haft glädjen att komma Studiefrämjandet än närmre in på livet. Här ser vi stora möjligheter att starkt utveckla samarbetet.

Vi har fört samtal med LRF. Låt oss ser hur det kan utvecklas. Vi vill ha mer EKO i livsmedelshyllorna, mer närodlat och samtidigt förstår vi lantbrukarnas läge. Låt oss gå in i 2016 med en kraftfull ambition där miljöns bästa finns som en basingrediens.

Vi har träffat Skånes Jägarförbund och med glädje noterat många gemensamma nämnare, inte minst avseende biologisk mångfald. Trist är att det finns jägare som ägnar sig åt poängjakt, men där hoppas vi att Jägarförbundet tar avstånd.

Vi har sett vad samverkan betyder i olika arrangemang, där Konferensen för Biologisk Mångfald särskilt bör framhållas. Och vi kan inte rikta nog med tack till vännerna i Skånes Ornitologiska Förening för deras arbete i vårt gemensamma Storkprojekt. Också på Hörjelgården görs det stora insatser.

Tillsammans kan vi växla upp än mer i miljöarbetet.

När vi går in i 2016 är det ett laddat länsförbund med mål att bli ett ännu bättre stöd till verksamheten ute i länet.

Vi har klubbat en budget som innebär ett antal större satsningar, däribland KlimatHub Skåne. Ett projekt som initierats av en trio från Malmö-kretsen. Det som började med Klimatfestivalen i Malmö blir nu en resa med ambition att nå ut i varje hörn av Skåne. Vi ser också med spänning fram mot olika satsningar som främjar Naturpedagogiken, såväl på Hörjelgården som andra platser i Skåne. Vi ser hur Natursnoksverksamheten växer.

Inte minst märker vi hur yngre krafter i styrelsen får oss äldre att känna glödande entusiasm. Tack till alla!

På kansliet i Lund är det full fart. Lokalerna fräschas upp 2016, vi öppnar upp för fler projekt, utställningar och en mer tilltalande mötes- och arbetsmiljö. Vi ser över såväl styrelse- som kansliarbete i stort och med full kraft.

För att sammanfatta inför årets sista dagar: det är bra tryck i föreningen. Med VI som ledstjärna fortsätter vi utveckla en fantastisk miljörörelse.

Välkommen att bli aktiv. Vi behöver dig. Tillsammans kan vi
förändra. Tveka inte: Ring eller maila oss.

Med önskan om en riktigt skön jul- och nyårshelg.

Rikard Lehmann, ordförande länsförbundet Skåne

Tfn 0705-84 53 35. Mail till Rikard Lehmann.

Magnus Billqvist, verksamhetskoordinator

Tfn 046-33 56 51. Mail till Magnus Billqvist.