Engagemang bygger samhället: välkommen på träff

Var med och utveckla Sveriges största miljöförening där just DU och din lokala förening finns!

Som en del i ett nystartat initiativ från Naturskyddsföreningen i Skåne bjuds du härmed in till en högintressant träff på vårt kansli i Lund (Nils Bjelkegatan 4 B) söndagen den 24 januari, kl. 13:00-16:00 för att diskutera engagemang och påverkan i föreningen/kretsen.

Träffen är startskott för Klimathub Skåne – en satsning som stöttas av länsförbundet och Region Skåne och med Jennifer Cronborn, Birk Andersson och Andreas Anderholm Pedersen som projektledare. Trion var också med och arrangerade Klimatfestivalen i Malmö våren 2015.

– Vi alla tre tycker Naturskyddsföreningen är en grym förening, men tror att det är viktigt att sänka trösklarna för engagemang för att skapa en förening som representerar hela samhället. Det nya projektet tror vi kan bidra till ett ökat intresse för klimatfrågor i hela Skåne, Birk Andersson.

– Vi bjuder på en kortare föreläsning samt en efterföljande workshop med diskussion om olika former för engagemang och påverkan. Visionen är att skapa ett samlat forum för miljöorganisationer i Skåne som ett sätt för oss miljöengagerade att knyta och stärka våra kontakter med varandra för att skapa synergier samt lyfta det miljöengagemang som finns. Om du inte är engagerad i en lokalkrets finns det stora möjligheter att bidra och göra skillnad.

Utgångspunkten för projektet är att samla såväl engagerade krafter i Naturskyddsföreningen som i miljörörelsen generellt.

– I kretsarna och bland medlemmarna allmänt finns det så mycket kunskap och idéer kring hur vi kan utvecklas som miljörörelse. Tillsammans kan vi skapa ett kreativt och utvecklande forum för idéutbyte. Vi vill utveckla föreningen tillsammans med så många som möjligt och därför är alla inlägg och idéer väldigt värdefulla i vårt arbete.

Program:

12:30 Fika är uppdukat.

13:00 Träffen startar.

13:10 Rikard Lehmann, Ordförande Naturskyddsföreningen Skåne, inleder om föreningen och framtiden.

13:30 Föreläsning med Ivar Scotte, föreningskonsulent vid MIP – Malmös Ideella föreningars Paraplyorganisation.”Cash is King – men engagemang bygger samhället.” En träff för medlemmar i Naturskyddsföreningen som bland annat tar upp frågor om engagemang inom föreningar, i synnerhet gällande ungdomar. Det framställs nämligen ibland att det förekommer en föreningskris där unga har svårt att lockas till styrelsearbete, stämmer det?

14:00 Föreläsning med Olov Källgarn, Ordförande Naturskyddsföreningen Malmö. ”Sociala medier för ideella organisationer”.Hur använder du sociala medier bäst som ideell, idéburen organisation? Bra och obra exempel från Naturskyddsföreningen, Fossil Free och andra organisationer med stark närvaro på nätet.

14:30 Fikapaus

14:45 Workshop/gruppdiskussion om engagemang, medlemskap och aktiviteter.

15:45 Träffen avrundas.

16:00 Träffen avslutas.

 

Missa inte den här möjligheten att påverka.

Skicka din anmälan till Birk.Andersson@naturskyddsforeningen.se. Har du frågor, ring Birk, 076 26 306 47

Hälsningar
Birk Andersson, projektledare KlimatHub Skåne
Rikard Lehmann, länsordförande, Naturskyddsföreningen Skåne
Magnus Billqvist, verksamhetskoordinator, Naturskyddsföreningen Skåne