Välkommen på gratis klimatworkshop!

Inbjudan till dig i Skånes miljörörelse:

Hur kan vi tillsammans visa vägen i klimatfrågan?

Välkommen på helt gratis workshop om ledarskap och hållbar utveckling 29 maj kl. 10.00–14.00 på Kommendanthuset i Malmö

Vi bjuder på lunch. Anmälan till birk.andersson@naturskyddsforeningen.se

Tillsammans med Fältbiologerna och Naturskyddsföreningens traineeprogram samlas vi för en spännande dag full av lärdomar, intressanta samtal och konstruktiva dialoger.

För att lyfta klimat-, miljö- och naturfrågor högst på agendan så tror vi på att samla hela miljörörelsen. Genom att lära av tidigare erfarenheter, lyckade projekt och nya perspektiv ska Skåne visa vägen.

 

Dagen består av två delar:

 
1. Ledarskap och hållbar utveckling
En workshop för dig som vill verka för ett hållbart samhälle och en blomstrande planet.
 
Vi undersöker våra personliga värderingar, hur de påverkar våra livsval och hur vi fungerar i samverkan med andra.
 
Vi utforskar självledarskap som verktyg att påverka sig själv, din omgivning och vårt samhälle.
 
Naturskyddsföreningen och några av föreningens tidigare traineer berättar om det ideella traineeprogrammet och om vad föreningen gör på din ort.
 
2. Framtidsverkstad
Vi samlas i grupp för att arbeta med centrala utmaningar i de verksamheter eller situationer som vi befinner oss i och tillsammans kommer vi få fram konkreta idéer och visioner om hur vi kan lösa dessa.
 
Du får tillfälle att tillsammans med andra fundera på idéer, projekt och aktiviteter som stödjer natur och miljö som är möjliga att förverkliga inom föreningen.
 
Välkommen att lämna ditt bidrag!
 
Du är även inbjuden att delta i Klimatfestivalen i Malmö mellan den 16-21 maj. Klimatfestivalen är ett bra exempel på hur klimatfrågan kan bemötas på ett nytt, spännande och roligt sätt. Se till att ta denna chans att delta i Klimatfestivalen för att se på hur vi på ett nytt sätt kan engagera människor och skapa förutsättningar för en bättre värld.
 
Välkomna!