Vad vill vi med föreningen? Träff inför riksstämman

Hur vill vi påverka? Hur kan vi påverka? Hur fungerar en stämma? Hur går den till?

Välkommen på en träff där vi förbereder oss inför Naturskyddsföreningens riksstämma som går av stapeln i Norrköping 18-19 juni.

Torsdag 19 maj kl. 19.00 på Naturskyddsföreningen i Skånes kansli i Lund, Nils Bjelkegatan 4B, in på gården.

Vilka motioner vill du diskutera?
Vi går inte igenom alla utan fokuserar på de som ni helst vill diskutera eller har frågor kring.

Ombud
Kommer din krets att skicka ombud? Finns det fler från din krets som vill åka än ni har platser för? Vi hjälper er hitta varandra så vi kan utnyttja så många ombudsplatser som möjligt. Varje krets har rätt att sända ombud till riksstämma i förhållande till antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före stämman enligt följande:

Upp till 1000 medlemmar = 1 ombud
1001-3000 medlemmar = 2 ombud
3001 – eller fler medlemmar = 3 ombud

Anmälan och frågor
Anmäl dig till träffen 19 maj genom att skicka e-post till Marianne Steneroth Sillén så vi kan planera fika (som vi bjuder på) och möblering av möteslokalen.

Här finns allt du behöver veta inför stämman
Naturskyddsföreningens riksstämma sker på Louis de Geer konsert & kongress i Norrköping, som ligger mitt i staden. Förutom stämma arrangeras i vanlig ordning seminarier, barnaktiviteter, utflykter och nätverksträffar. Följ länkarna för mer information.

För att läsa stämmohandlingarna som är pdf:er behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Det är gratis och du kan ladda ner det här.

Inbjudan-ombudsträff-19-maj_WEB