Inventering av trollsländor får betydelse för miljöövervakning och naturvårdsarbete

GO5A5721---kopiaUnder sex år har över hundra frivilliga inventerat utbredningen av trollsländor i Skåne. Mer än 9000 ideella timmar har bland annat lett till att tre nya arter för Skåne upptäckts och att tre andra arter, som trotts försvunna från landskapet, har påträffats igen.

Mellan 2009 och 2014 har den första landskapstäckande inventeringen i Skåne genomförts. Drygt 33 000 rapporter av trollsländor har sammanfattats, vilket ger en bra bild av arternas utbredning i Skåne idag och som nu presenteras i bokform.

– Resultaten kan bland annat användas för miljöövervakning och planering av naturvårdsarbete. Boken är också tänkt att inspirera till nya naturupplevelser och ytterligare studier av trollsländor, säger Magnus Billqvist, en av författarna.

Förutom de faktiska resultaten är boken Skånes Trollsländor – En atlasinventering 2009-2014, som släpps torsdag kväll vid en releaseträff i Lund, ett praktverk ur bildsynvinkel, med mer än 300 färgsprakande bilder på olika trollsländor.

Början av 2000-talet har präglats av snabb förändring av miljöförhållandena i Skåne, vilket tydligt märks bland trollsländorna.

– För de flesta arterna verkar förändringarna vara positiva, men flera påverkas negativt av till exempel övergödning, utdikning och pågående klimatförändringar, säger Linda Birkedal, en av projektledarna.

Bland arterna som påverkas positivt finns bland annat arter som gynnats av förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag, men också arter på spridning söderifrån, som ökat till följd av högre temperatur i klimatförändringarnas spår.

Särskilt roligt är att vi under inventeringen hittat spetsfläckad trollslända igen, säger Linda Strand, en av projektledarna. Vi trodde att den försvunnit från Skåne på 1960-talet beroende på dålig vattenkvalitet.

Representanter från media är välkomna till träffen.

Tid: Torsdag 7 juli kl. 18.

Plats: Naturskyddsföreningen i Skånes kansli,  Nils Bjelkegatan 4 B i Lund.

Inventerare, de tre föreningar som står bakom inventeringen m.fl kommer att vara på plats.

Kontakt för mer info:

Linda Birkedal, projektledare, Lunds Naturskyddsförening, 070-530 36 86

Magnus Billqvist, projektledare, Naturskyddsföreningen i Skåne, 070-964 14 43

Linda Strand, projektledare, Entomologiska Sällskapet i Lund, 070-317 59 36

 

Bilder kan fås i högupplöst format. Kontakta i så fall Magnus Billqvist.

014-Sympecma-fusca_a06