Beställ vår bok om Skånes Trollsländor

13516481_10154139782635042_1537450219728954897_nUnder sex år har över hundra frivilliga inventerat utbredningen av trollsländor i Skåne. Över 9000 ideella timmar har bland annat lett till att tre nya arter för Skåne upptäckts och att tre andra arter, som trotts försvunna från landskapet, påträffats igen.
Mellan 2009 och 2014 genomfördes den första landskapstäckande inventeringen i Skåne. Resultaten har nu sammanställts i boken Skånes Trollsländor – En atlasinventering 2009-2014. Boken bygger på mer än 33 000 rapporter av trollsländor, och ger en bra bild av arternas utbredning i Skåne idag. Resultaten kan bland annat användas för miljöövervakning och planering av naturvårdsarbete. Boken är också tänkt att inspirera till nya naturupplevelser och ytterligare studier av trollsländor.