Händer i vecka 38

🌳 Händer i vecka 38 i Naturskyddsföreningen i Skåne 🌳
Här är ett axplock av aktiviteter från våra kretsar. För ytterligare information besök Aktivitetskalendern eller de olika lokalföreningarnas hemsidor där det finns ännu fler aktiviteter. Observera att du inte behöver vara medlem för att vara med!

Onsdag 21/9
Ny teknik och nya drivmedel räcker inte – det krävs också ett minskat resande för att utsläppen från trafiken ska minska med 80 % till år 2030. Ska planeringen av vägnätet styras av prognoser om en ökande trafik, som den oftast gjort hittills, eller ska den ta hänsyn till målen om låga utsläpp? Föredrag på Stadsbiblioteket k 18.00 med Håkan Johansson, Trafikverkets nationella samordnare för klimatfrågor, som medverkat i flera rapporter om hur trafiken ska nå hållbarhetsmålen. Ett samarrangemang mellan Lunds Naturskyddsförening, Lunds Stadsbibliotek och Lunds universitets Hållbarhetsforum. Kontakt Tomas Björnsson 046-138158.
 
Lördag 24/9
Naturvårdsröjning i betesmarkerna
Björnbär av olika slag samt slån har en oerhörd växtkraft när de väl etablerat sig i en betesmark och tar då, genom beskuggning, bort överlevnadsmöjligheten för gräs och örter. Därför måste dessa arter årligen hållas tillbaka. Om vi inte röjer bort dem kommer de inom ett par år att ta över i stort sett hela de betesmarker vi vill värna om och orsaka en total igenväxning. Vi börjar arbetsdagarna kl. 10.00 och avslutar kring kl. 14-15.Kläder efter väder; handskar är bra att ha med, samt matsäck. Vännerna bjuder dock på avslutningsfika varje arbetsdag till dem som deltagit.I övrigt tillhandahåller vi fika till självkostnadspris.
 
Söndag 25/9
Höststräck och höstblommor. Från Ystads Stadsbiblioteks parkering kl. 09:00. Kontakt Bert Rydhagen 0706-599 672.
 
Höstpromenad längs Ulastigen i Skrylle, genom bokskogar, över fäladsmark, hällmarker med tallskog, alkärr och trolsk granskog. Arr. av Lunds Naturskyddsförening och Naturum Skrylle. Ta med oömma skor och fika! Stigen är drygt 3 km lång. Samling utanför Naturum kl 11. Buss 159 går från Lund C kl 10, åter till Lund 13.19. Kontakt Marie Sager 0761-33 53 73.
hander-i-veckan_staende38