Lediga styrelseuppdrag i Naturskyddsföreningen i Malmö

Naturskyddsföreningen i Malmö har ca 4 000 medlemmar. Kretsen fyllde 40 år 2014, och är precis som andra lokala kretsar en självständig enhet från Naturskyddsföreningens riksorganisation. Beslut och handhavande av kretsens ekonomi står styrelsen för, som väljs varje år på stämman i mars. Vi samarbetar med butiker för att få till mer ekologiskt, åker till Falsterbo och fågelskådar, håller workshops om kemikalier, ordnar guidade turer i kalkbrottet – och mycket mer. Varje år engagerar sig runt 100 personer i att jobba ideellt i våra aktiviteter. I styrelsen, som väljs av årsstämman, är vi för närvarande 7 ledamöter och 2 suppleanter.

På den kommande stämman behöver vi fylla på med såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. Allt arbete för Naturskyddsföreningen är ideellt. Kompensation utgår naturligtvis för utlägg och vi bjuder på fika på styrelsemötena, men arbetet är alltså helt ideellt för alla. För samtliga roller nedan krävs att du har ett starkt miljö- och samhällsengagemang. Passar du in på någon av dem?

Ordförande (delad)
Vår förening tillämpar delat ordförandeskap. Det kan komma att behövas en delad ordförande, eventuellt också en vice ordförande. I den här rollen önskar vi att du har gedigen föreningsbakgrund och gärna erfarenhet av styrelsearbete.

Förväntad arbetsinsats är uppskattningsvis 4 timmar per vecka.

Ledamot med event- och medlemsansvar
Rollen kan innebära att ta initiativ till olika aktiviteter för att utöka medlemsantalet och aktivera befintliga medlemmar, samt att planera och samordna olika föreningsevent. Vi tror att du brinner för miljöarbete och vill hjälpa till att introducera personer för Naturskyddsföreningen i Malmö.

Uppdraget tar ungefär 2-4 timmar i veckan men kan variera.

Ledamot (natur- och biologikunnig)
Styrelsen söker även dig med stort natur- och miljöintresse, gärna med goda kunskaper i någon biologisk disciplin.

Räkna med en arbetsinsats på 2-4 timmar/vecka, utöver det månatliga styrelsemötet.

Suppleant
Det behövs 2 nya suppleanter till styrelsen. Suppleanterna förväntas närvara på de flesta styrelsemötena. En suppleant har inte rösträtt på styrelsemötet men är förtroendevald. Att vara suppleant är en bra ingång för dig som är natur- och miljöengagerad, men som inte har så mycket tid att lägga på ett uppdrag, eller för dig som saknar föreningserfarenhet men är nyfiken på förenings- och styrelsearbete.

Som suppleant har du en mindre arbetsbörda än de ordinarie styrelseledamöterna, men du kan naturligtvis åta dig olika arbetsuppgifter i mån av tid och intresse.

När och var ska uppdraget genomföras: 

Mars 2017 – mars 2018, möten och flertalet aktiviteter genomförs i Malmö

Specifika önskemål eller information:

Det kommer att anordnas ett informationsmöte 19/2 (kvällstid) i Malmö, där du som är intresserad får möjlighet att träffa medlemmar i den nuvarande styrelsen samt valberedningen. Tid och plats publiceras här samt på föreningens hemsida inom kort.

Minimiåtagande:
Som ledamot förväntas du närvara på de flesta styrelsemötena (ett möte per månad, på kvällstid), samt lägga ner en arbetsinsats på ca 2-4 timmar/vecka (uppåt finns förstås ingen gräns, om du är motiverad och har tid till det!).