Skogspriset 2017

SKOGSPRISET För andra året i rad utlyser Naturskyddsföreningen ett skogspris för att belöna och uppmuntra markägare och andra eldsjälar som är förebilder. Vi vill särskilt lyfta fram markägare som gör extra stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden – från norr till söder.

– Vi tror på det goda exemplets makt. Ett pris som uppmuntran kan leda till att fler markägare berättar om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirerar andra att göra samma sak, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Naturskyddsföreningens Skogspris 2016 tilldelades Gunnel och Dag Ekman, Kringstorp, Linköping. Med stort engagemang har de ställt om sitt skogsbruk i det unika östgötska eklandskapet, till en skötsel som gynnar biologiska, kulturella och sociala värden. Pristagarna har återskapat både lövskogar och våtmarker på sina marker och visat vad markägare göra för att bevara levande skogar och kulturlandskap. Pristagarnas fastighet Kringstorp är landets första privata ekopark.

Skogspriset utdelas årligen ”för en aktiv gärning för främjandet av hållbart skogsbruk, med tyngdpunkt på bevarande och utvecklande av biologisk mångfald och/eller skogens sociala värden”. Priset är i första hand avsett för privatpersoner som är markägare, men kan också delas ut till institutioner, enskilda eller företag som äger eller sköter skog i Sverige.

– Vi hoppas att vi får kontakt med nya föregångare inom skogsbruket som vi inte tidigare träffat på. Alla är välkomna att nominera pristagare, oavsett om du aldrig tidigare varit i kontakt med föreningen eller är medlem. Det vore roligt om skogsbranschen hör av sig med tips på duktiga markägare. Priset består av ett konstföremål i trä, äran och naturligtvis en unik chans att visa hur man kan gå före och påverka utvecklingen i skogen, säger Johanna Sandahl.

Nominera till skogspriset här, senast den 19 mars