Välkommen på omställningskurs

En helgkurs 6-7 maj, en kombination av Studiefrämjandets L1:a (Ledarutveckling steg 1) och Omställningsrörelsens Grundkurs/Transition Launch, som ger de grundläggande verktygen för att jobba med lokalt omställningsarbete. Kursen är öppen för både cirkelledare inom hållbarhets och omställningsområdet som varit igång ett tag, nya som vill starta upp, och cirkelledare som jobbar med något annat område men som är nyfikna på hållbarhetsfrågor. Ta chansen att ge dig själv tid tillsammans med andra som tar ledarskap i framtidsfrågorna, reflektera, knyt an till dina drivkrafter och stärk din verktygslåda! Innehåll under kursen:

  • Verktyg & Exempel från omställningsrörelsen – Hur kan jag jobba med omställningsverksamheter genom folkbildning?
  • Folkbildningens historia, syfte och roll i dagens samhällskriser
  • Hur får jag min grupp/cirkel att fungera bra? (ledarskap, kommunikation, gruppdynamik
  • Inre Omställning- Värderingar och världsbild, personlig resiliens och relation till planeten
  • Open Space – Här finns plats för dina frågor bland andra omställare.

Datum: 6-7 Maj, vi börjar ca kl 11 på lördag och slutar runt kl 16 på söndag.

Plats: Västraby gård, Kattarp, Helsingborg

Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för avgift, vegetarisk mat och enklare logi.

Reseersättning: Reseersättning utgår i första hand vid resa med kollektivtrafik, kör du bil så stiger resebidraget i takt med att ni är fler som samåker.

Kursledare: Amanda Martling och Anton Pettersson.

Anmäl er på denna länk eller skicka era personuppgifter till anton.pettersson@studieframjandet.se

Välkommen!